Uttalelse fra NKPs sentralstyre: Boikott Scandic Hotell-kjeden

 

NKP finner det helt forkastelig at Scandic Hotell Edderkoppen nektet å innkvartere den cubanske delegasjonen i forbindelse med reiselivsmessen og mener dette må få følger for nevnte hotellkjede, da dette betyr å innføre amerikansk politisk praksis ut i livet i Norge. Dette til tross for at Norge har gjentatte ganger fordømt den ulovlige blokaden av Cuba under avstemninger i FN.

 

Den USA-kontrollerte og ulovlige blokaden av Cuba, til tross for flere fordømmelser av FNs hovedforsamling skjer i dag på norsk jord via et amerikansk eid selskap. Dette kan ikke bare skje uten at Scandic Hotell-kjeden får konsekvenser av den uakseptable opptredenen overfor den cubanske delegasjonen i Norge.

NKP oppfordrer alle progressive krefter med fagbevegelsen i spissen til å boikotte Scandic Hotels som er eid av Hilton-konsernet.

Sentralstyret i NKP

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!