SENK BENSINPRISENE OG BILAVGIFTENE

Skrevet . Publisert i 2006

Uttalelse fra NKPs landsstyremøte i Alta, 3. – 5. juni 2006

Bensinprisene er for høye. Dette går først og fremst ut over barnefamilier og de med dårligst betalingsevne i samfunnet. Bensinprisen og kjøretillegget på den igjen fører til store forskjeller mellom by og land. I byene er det korte avstander og som regel godt utbygd kollektivtransport, noe som mangler på bygdene. De som har lang vei til arbeid, skole, kommunesenter og butikker er avhengige av å ha egen bil.

 

 

Staten tar nesten 70 % av bensinprisen i avgifter og tjener grovt på et avgiftsystem som gjør at moderne, sikre og drivstoffbesparende biler blir for dyre for mange, spesielt for de som kjører mest og har størst transportbehov.

Alternativet er gamle og trafikkfarlige og bensinslukende miljøbomber.

Avgiftsystemene bygger på to prinsipper. Avgifter på ”luksus” og størrelse. I dag er dette feil da biler i mellomklassen ofte har en bedre forbrenningsteknologi enn den som brukes i billigere og små biler.

 

Det som betraktes som ”luksus” tidligere koster svært lite som ekstrautstyr i dag i alle biler men beskattes som ekstra luksus. Omregistreringsavgiften er en meningsløs beskatning ved hvert eierskifte. Kunne kjøperne heller lagt disse pengene i bilen kunne vi få en sikrere og mindre forurensende bilpark.

Barnefamilier og større familier trenger større biler. De klarer seg ikke med en toseters varebil eller småbiler i klassen ”KIA Atos” og lignende med lave avgifter, og dårligere sikkerhet. Det må være innlysende at en opptil 20 år gammel teknologi som i tillegg er nedlitt etter tusenvis av kilometer ikke når opp til det som produseres i dag.

 

Det forskes på alternative og gjenvinnbare energikilder med gode resultater. Det er biogass, biodiesel og elektrisitet. Dessverre har ikke utviklingen av kjøretøyene gått i samme retning. Dette p.g.a. ”De syv søstre” (de store oljeselskapene) da dette ikke er i deres interesse. Oljeselskapene vil ha maksimal profitt ut av de gjenværende oljeressursene og kjøper seg inn i de andre energiområdene for å hindre utviklingen der. Vi har Shell vannkraft, Shell biodiesel, Shell vindkraft osv.

 

Senk bensinprisene! Senk avgiftene på nye og sikre biler med lave utslipp av miljøgifter. Fjern omregistreringsavgiften og sett heller inn en reell dokumentavgift.

 

 

Norges Kommunistiske Parti

Landsstyret

 

 

 

Utskrift