FOR ET FRITT PALESTINA

Skrevet . Publisert i 2006

Uttalelse fra NKPs landsstyremøte i Alta, 3. – 5. juni 2006

Norske styresmakter har vært flinke til å markedsføre seg som fredsmeklere og brobyggere; først og fremst i Palestina. Det viser seg at dette er høyst uberettiget, da Norge helt fra begynnelsen av okkupasjonen av Palestina har vært en aktiv medspiller på imperialismens side.

 

 

Flertallet av det palestinske folket har valgt Hamas til å regjere i de selvstyrte områdene. Dette demokratiske valgresultatet nektes anerkjent av USAs og enkelte andre regjeringer. Vi merker oss at de samme imperialistiske krefter bruker frasen ”manglende demokrati” som begrunnelse for å okkupere selvstendige nasjoner.

 

Hamas´ maktovertakelse har avslørt norske styresmakters dobbeltmoral Den rød-grønne regjeringa har nektet framtredende regjeringsmedlemmer fra Hamas innreisetillatelse til Norge og avslått å møte dem offisielt. Dette har vist nok en gang at regjeringa ikke opptrer som representanter for en fri og suveren nasjon. Det er en seier for Norges folk og en skam for regjeringa at et sterkt opinionspress førte til at man til slutt måtte gi bistanden som var lovet til det palestinske folket. Det gjorde imidlertid alt vondt til verre ved å gå utenom den palestinske regjeringa og å gi midlene bare til frivillige organisasjoner (NGO) og til fagbevegelsen.

 

Den norske regjering har i praksis stemplet palestinerne som like ansvarlige for tragedien som har pågått i flere menneskealdre, som Israel. USA får legitimitet for de ugjerninger de står bak.

 

NKP reagerer med avsky mot Israels og det alliertes langvarige aggressive okkupasjonspolitikk og krever at terroren mot palestinerne opphører og at Israel trekker seg ut av de okkuperte områdene.

 

Vi krever at regjeringa overfører de bevilgede midler til de palestinske styresmakter betingelseløst.

 

NKP støtter fullt ut kampen for et fritt Palestina!

 

 

Norges Kommunistiske Parti

Landsstyret

 

 

 

Utskrift