SOLIDARITET NORGE – BOLIVIA, CUBA, VENEZUELA

Uttalelse fra NKPs landsstyremøte i Alta, 3. – 5. juni 2006

Cubas stolte revolusjon har skapt viktige landevinninger for sitt folk på mange områder. Cubas helse- og utdanningsvesen er blant de beste i verden og de er gratis for den cubanske befolkningen. Det fattige Cuba viser aktiv internasjonal solidaritet med fattige folk, nasjonale frigjøringsbevegelser i Latin Amerika og Afrika, og andre trengende over hele kloden. Cubanske leger hjelper fattige i mange land. Cuba har også utdannet leger fra fattige områder og land. På få år har flere Latin Amerikanske stater fulgt i Cubas fotspor.

 

 

Chavez´ Bolivariske Republikk Venezuela er etablert, og har på grunn av sterk folkelig organisering og støtte overlevd et alvorlig USA-støttet kuppforsøk.

 

Evo Morales vant valget i Bolivia, og har som Venezuela nasjonalisert sin hydrokarbonindustri, for å styrke den økonomiske politikken til beste for landets fattige innbyggere.

 

Cuba utgjør ingen militær trussel for USA, men viser med sitt eksempel at en annen verden er mulig. Alle USAs administrasjoner har forsøkt å kvele den cubanske revolusjonen. USAs 47-årige ulovlige ekstraterritoriale blokade av Cuba er det klareste eksemplet. Alle lovlige og ulovlige midler har vært tatt i bruk, vold, fly og fergekapringer, sprengning av et sivilt cubansk fly, invasjon, mordforsøk på Castro, biologisk krigføring, forgiftning av plantevekster og ildspåsettelser….

Utenriksminister Colin Powell bekjentgjorde mai 2004 en plan for destabilisering og invasjon av Cuba, som ble vedtatt i juli 2004.

I november 2005 ble Caleb McCarry oppnevnt av USAs regjering til ”overgangs-koordinator” for Cuba, som arbeider for ”Kommisjonen for assistanse for et fritt Cuba”. Statssekretær Condoleeza Rice bekjentgjorde i desember 2005 ytterligere

tiltak for å øke presset mot Cubas regjering. Caleb McCarry reiste på en Europa-turne, og rett etter økte presset på Cuba fra flere europeiske hovedsteder. FN har i flere vedtak uttalt at USAs blokade av Cuba er rettsstridig.

 

USA har okkupert Irak og Afghanistan for å sikre seg strategiske posisjoner i kampen om oljeresursene. Mangel på olje har ført til en økende oljepris og stigende pris på bensin i USA. Dette vil utløse raseriet hos amerikanerne som fort kan lede en militær aksjon mot Venezuela og Bolivia, for å sikre USAs ” demokratis” og ”frihet”. Alle som Utviklingen i de tre landene er til befolkningenes beste. Den gir håp om en levelig framtid, og viser vei for de fattige og undertrykte over hele verden.

 

Landsstyret i Norges Kommunistiske Parti oppfordrer LO, fagforbundene og hele den norske arbeiderbevegelsen til åpent å vise solidaritet og støtte til regjeringene i Bolivia, Cuba og Venezuela, og aktivt å gå imot USAs aggressive politiske planer i området.

 

Den ”rød-grønne” regjeringen må vise solidaritet med regjeringene i Bolivia, Cuba og Venezuela som klart har vist at de vil arbeide for å bedre sine befolkningers kår.

Bush administrasjonens Caleb McCarry og liknende må avvises.

 

 

Norges Kommunistiske Parti

Landsstyret

 

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!