2007

Kommunistene krever en ny miljøpolitikk

Uttalelse fra NKPs landsmøte i Alta 26. - 28. mai 2007:

Endelig er det konstatert at de enorme miljø-ødeleggelsene i vår tid er menneskeskapte. De kan bare løses gjennom en kompromissløs kamp mot kreftene i verden som profitterer på rovdrift av råstoffer og menneskelig arbeidskraft og som etterlater forsøplingen av jord, vann og luft. Derfor er det først og fremt i arbeiderklassens interesser at miljøkampen føres. Kommunistene har påpekt de økte miljøproblemene i de allerede i NKPs miljøpolitiske prinsippstandpunkter fra 1988. Her påpekes at det kapitalistiske system og naturvern er en umulig kombinasjon Det overordnede profittmotivet står i direkte motsetning til natur- og menneskevennlig politikk.

Les mer …

Utskrift E-post

Slå ring om LO

Uttalelse fra NKPs sentralstyret 10.-11. mars 2007

I den pågående klassekampen intensiveres slagene fra tid til annen. I de siste ukene ble LO utsatt for et godt planlagt og nøye gjennomført angrep fra borgerskapet. Dette har beklageligvis endt opp med at LO-leder Gerd-Liv Valla har måttet trekke seg, som følge av at ledelsen i arbeiderbevegelsens største organisasjon i Norge ikke har vært i stand til å slå tilbake dette angrepet.

Les mer …

Utskrift E-post

DEN RØD-GRØNNE REGJERINGA MÅ FØLGE OPP LØFTENE

Uttalelse fra NKPs landsstyremøte i Alta, 3. – 5. juni 2006

Den rød-grønne regjeringa kom til makta etter en folkelig reaksjon på den markedsliberale politikken. NKP påpekte at det var viktig for fagbevegelsen å sørge for at arbeidsfolks forventninger ble innfridd. Praksis etter det første halve året viser:

Les mer …

Utskrift E-post

Til kamp mot monopolkapitalen - styrk den kommunistiske bevegelsen.

Uttalelse fra NKPs landsstyremøte i Alta, 3. – 5. juni 2006

Markedsliberalismen drives fram av kapitalismens indre og stadig mer skjerpede motsetninger og har mangeartede og brutale konsekvenser på ulike måter over hele verden. Den såkalte fri konkurranse handler slett ikke om frihet, men er uttrykk for en desperat kamp for å få hånd om alle mulige og umulige kilder til profitt - for på denne måten opprettholde "forrentningen av kapitalen". Fortsatt ekspansjon i økonomien er eneste alternativ for monopolkapitalen. Ekspansjon krever mer energi og råstoffer. Særlig skjerpet er kampen om stadig knappere energiressurser blitt. Militarisering av økonomiene skyter ny fart i takt med USAs baseutbygginger i ulike deler av verden og blodige "demokratiske" intervensjoner.

Les mer …

Utskrift E-post

ARBEIDERKLASSEN TRENGER NORGES KOMMUNISTISKE PARTI.

UTTALELSE FRA NKPs SENTRALSTYREMØTE 10.-11. MARS 2007 I OSLO.

AKP/RV har etablert nytt parti. Spørsmålet blir, er dette noe nytt, og er dette hva den norske arbeiderklassen trenger. AKP ble etablert av SUF(m-l), men ble ikke godkjent i valg, derav registrering av RV som parti. RV besto av AKP, Revolusjon, AMG, Forbundet Internasjonalen m.fl., grupper som på viktige områder synes å ha uforenlige ideologiske særstandpunkter. Disse vil ikke være i stand til å utvikle en enhetlig ideologi og strategi.

Les mer …

Utskrift E-post

  • 1
  • 2

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!