Åpent brev til regjeringen, de politiske partiene, LO og norsk fagbevegelse.

Uttalelse fra NKPs landsmøte i Alta 26. - 28. mai 2007:

Krev av USA at de:

 

- Anklager terroristen Luis Posada Carriles for alle hans kriminelle handlinger, eller utleverer ham til Venezuela for å stilles for retten for sprengningen av Cubana-passasjerflyet over Caracas 6. oktober 1976 hvor 73 personer døde.

- Frigir de 5 cubanske antiterroristene som er urettmessig dømt fra doble livstidsstraffer til 15 år, og sitter som politiske fanger i USA for å ha avslørt USAs CIA-finansierte og trente terroristnettverk blant den eksilcubanske Miami-mafiaen.

Samtidig som i navnet "kampen mot terror" hundretusener av mennesker har dødd i Irak og Afghanistan, og andre som tilfeldig er fanget og torturert i Abu Graib og Guantanamo, så beskytter USAs regjering den mest notoriske terrorist i denne hemisphære, forsøker å bedra opinionen gjennom endeløse pseudolegale manøvre og nekter å stille ham for retten for hans virkelige kriminelle handlinger.

Luis Posada Carriles ble tiltalt og stilt for retten i Venezuela for angrepet i 1976 på et sivilt pasasjerfly hvor 73 personer døde. Etter at han flyktet fra fengsel i Venezuela i 1982 - og forlot sin sak uferdig - så arbeidet han for CIA som del av det som ble kalt "Iran-Contras" operasjonen og også i gjennomføringen av folkedrapet Plan Condor.

I 1997 panla han en rekke terroristaksjoner mot hoteller i Havana - i en av dem mistet den unge italienske turisten Fabio Di Celmo livet, og i år 2000 planla han et attentatforsøk mot president Fidel Castros liv ved Universitetet i Panama.

I mars 2005 kom Posada Carriles ulovlig til USA. Først etter gjentatte offentlige anklager, som avslørte tilstedeværelsen av denne kriminelle handlingen på USAs territorium, gikk regjeringen Bush til det skritt å anholde og anklage ham for immigrasjonsforbrytelser og avgivelse av falske vitnemål, uten den ringeste henvisning til terrorisme.

Gjennom sin håndtering av Posada Carriles har USAs myndigheter, utsatt for press fra grupper av eksilcubanske ekstremister i Sør-Florida, gjort klart dobbeltmoralen i sin krig mot terrorisme, i hvis navn de torturerer, kidnapper og bomber. Samtidig sitter fem cubanske antiterroristiske aktivister urettmessig fengslet som politiske fanger i USA, noe som er fordømt av utallige internasjonale fora, og av FNs forskjellige organer. De blir sammen med sine familier utsatt for grusom og diskriminerende behandling.

Alle ærlige folk i verden som taler mot krig og terrorisme står overfor ugjendrivelige bevis på den manglende etikk som administrasjonen i Washington baserer sine handlinger på. Vi krever av USAs regjering, at de i overensstemmelse med internasjonale forpliktelser, anklager Luis Posada Carriles for alle hans kriminelle handlinger, eller mottar begjæringen for hans utlevering til Venezuela, som hittil overhodet ikke har mottatt noen respons.

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!