Nei til baser i Europa for USAs stjernekrig!

Fellesuttalelse fra NKPs landsmøte i Alta 26. - 28. mai 2007:

Land i Europa har godtatt å etablere baser for USAs nye opprustning;
stjernekrigsprosjektet AMD.

 

NKP og tilstedeværende gjester på NKPs 26. landsmøte: Cubas KP,
Hellas` KP: KKE, Uruguays KP, Sveriges KP, Danmarks KP og
Kommunistisk Parti i Danmark protesterer på det skarpeste mot at
Europa trekkes inn i USAs krigspolitikk.

Vi oppfordrer den internasjonale kommunistiske bevegelse og alle fredselskende
folk i verden å gå i spissen for aktiv kamp mot den farlige militarisering og
opprustning som nå skjer.

Våpen skaper ikke fred!
Stans opprustningen!
Stopp USAs baser i Europa for stjernekrigsprosjektet AMD!

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!