TSJEKKIA OG POLEN FREMMER USAS ULOVLIGE BLOKADE MOT CUBA I EU

Skrevet . Publisert i 2007

UTTALELSE FRA SENTRALSTYREMØTET I NKP 10. – 11. MARS 2007 I OSLO.

 

USA har i 47 år ført en rå og kompromissløs politisk, økonomisk og terroristisk krig mot det sosialistiske Cuba som har ført til store negative konsekvenser sosialt og økonomisk for det cubanske folk.

 

 

De reaksjonære regimene i Tsjekkia og Polen går i bresjen for å fremme antikommunistiske anslag mot arbeiderbevegelsen innad i EU-systemet. De har nå påtatt seg oppgaven å fremme USAs europeiske undergravingskampanje overfor Cuba i EU, og har fremmet et forslag om å intensivere den ulovlige økonomiske blokaden av Cuba overfor et utvalg under Utenriksministeriet i EU.

 

EU blir av sine støttespillere både i Norge og internasjonalt fremstilt som et freds- og miljøprosjekt som skal representere en motvekt til USA. Virkeligheten viser noe helt annet.

 

EUs reaksjonære og imperialistiske karakter avsløres tydelig ved at EU vil bygge sin egen hær basert på NATOs ”Out-of-area strategi” for å sikre sine politiske, militære og økonomiske interesser, gjennom dets hvitvasking av historien som har til hensikt å forsterke den anti-kommunistiske tendens, og bygge opp under en anti-folkelig fascistisk utvikling rettet mot arbeiderklassen og de progressive kreftene.

 

Dersom forslaget om en intensivering av den ulovlige blokaden mot Cuba vinner fram i EU, er dette nok et eksempel på EUs reaksjonære og anti-folkelige karakter.

 

Folk i alle land over hele verden – spesielt i den tredje verden hvor Cuba gjennom årtier i den internasjonale solidaritetens ånd har ytt uvurderlig bistand til undertrykte og fattige – stiller seg solidarisk med Cuba og avviser ethvert forsøk fra imperialismen på å bakvaske og undergrave Cuba og deres revolusjon.

 

FN har i en årrekke, nesten enstemmig, fordømt USAs ulovlige blokade mot Cuba. USA har kun fått støtte fra Israel og to små øystater. USA får nå drahjelp i sin anti-Cuba kampanje og støtte til sin ulovlige blokade fra reaksjonære krefter innad i EU.

 

NKPs Sentralstyre oppfordrer det norske folk, de politiske partiene, progressive og demokratiske bevegelser, den ”rødgrønne” regjeringen og Stortinget, til å stille seg solidarisk med Cuba, avvise den USA-initierte europeiske bakvaskelseskampanjen, den ulovlige innblanding i Cubas indre forhold, og destabiliseringsforsøkene, enten de kommer direkte fra USA, eller via reaksjonære, proimperialistiske krefter i EU-systemet.

 

 

 

Utskrift