ARBEIDERKLASSEN TRENGER NORGES KOMMUNISTISKE PARTI.

UTTALELSE FRA NKPs SENTRALSTYREMØTE 10.-11. MARS 2007 I OSLO.

AKP/RV har etablert nytt parti. Spørsmålet blir, er dette noe nytt, og er dette hva den norske arbeiderklassen trenger. AKP ble etablert av SUF(m-l), men ble ikke godkjent i valg, derav registrering av RV som parti. RV besto av AKP, Revolusjon, AMG, Forbundet Internasjonalen m.fl., grupper som på viktige områder synes å ha uforenlige ideologiske særstandpunkter. Disse vil ikke være i stand til å utvikle en enhetlig ideologi og strategi.

 

 

RV-partiet ga ikke ønsket resultat, så de søker å foreta kunstgrepet å samle de som allerede er samlet, på nytt.

 

AKP har ikke tatt noe oppgjør med sitt samarbeid med det CIA-støttede Taliban i Afghanistan, med massemorderen Pol Pot, med ukritisk overvåkings samarbeid med etterretninga mot kommunistene i Norge, sin grove antikommunisme og banale anti-sovjetisme. Ingen innrømmelser og læring av alvorlige feilgrep i tidligere praksis.

 

  • Arbeiderklassen trenger ikke nye navn på gamle venstregrupperinger, men et kommunistisk parti, som bygger på et vitenskaplig marxistisk-leninistisk fundament.

 

  • Norges Kommunistiske Parti (NKP) er et revolusjonært parti, som kun har arbeiderklassens helhetsinteresser som mål. Partiet har en allmendemokratisk antimonopolistisk strategi for å innskrenke, og frata finans- og storkapitalen makten, og vinne samfunnsmakten for folkeflertallet av arbeiderklassen og deres allierte.

 

  • NKP arbeider for en revolusjonær politikk, og ser muligheten for å etablere en bred allianse i folket mot finans- og storkapitalens menneskefiendtlige imperialistiske politikk, som skaper konflikter og permanent krigstrussel.

 

  • RV/Rødt har både gjennom sin tidligere praksis og i sitt nye program vist, at de ikke har vært, og ei heller i framtida vil bli, det klassekamppartiet arbeiderklassen i Norge trenger.

 

 

Arbeiderklassen trenger det kommunistiske partiet. Derfor fortsetter kommunistene i Norge arbeidet med å utvikle Norges Kommunistiske Parti (NKP) til den norske arbeiderklassens revolusjonære redskap på marxismen-leninismens vitenskaplige grunn.

 

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!