ARBEIDERKLASSEN TRENGER NORGES KOMMUNISTISKE PARTI.

Skrevet . Publisert i 2007

UTTALELSE FRA NKPs SENTRALSTYREMØTE 10.-11. MARS 2007 I OSLO.

AKP/RV har etablert nytt parti. Spørsmålet blir, er dette noe nytt, og er dette hva den norske arbeiderklassen trenger. AKP ble etablert av SUF(m-l), men ble ikke godkjent i valg, derav registrering av RV som parti. RV besto av AKP, Revolusjon, AMG, Forbundet Internasjonalen m.fl., grupper som på viktige områder synes å ha uforenlige ideologiske særstandpunkter. Disse vil ikke være i stand til å utvikle en enhetlig ideologi og strategi.

 

 

RV-partiet ga ikke ønsket resultat, så de søker å foreta kunstgrepet å samle de som allerede er samlet, på nytt.

 

AKP har ikke tatt noe oppgjør med sitt samarbeid med det CIA-støttede Taliban i Afghanistan, med massemorderen Pol Pot, med ukritisk overvåkings samarbeid med etterretninga mot kommunistene i Norge, sin grove antikommunisme og banale anti-sovjetisme. Ingen innrømmelser og læring av alvorlige feilgrep i tidligere praksis.

 

 

 

 

 

 

Arbeiderklassen trenger det kommunistiske partiet. Derfor fortsetter kommunistene i Norge arbeidet med å utvikle Norges Kommunistiske Parti (NKP) til den norske arbeiderklassens revolusjonære redskap på marxismen-leninismens vitenskaplige grunn.

 

Utskrift