Til kamp mot monopolkapitalen - styrk den kommunistiske bevegelsen.

Uttalelse fra NKPs landsstyremøte i Alta, 3. – 5. juni 2006

Markedsliberalismen drives fram av kapitalismens indre og stadig mer skjerpede motsetninger og har mangeartede og brutale konsekvenser på ulike måter over hele verden. Den såkalte fri konkurranse handler slett ikke om frihet, men er uttrykk for en desperat kamp for å få hånd om alle mulige og umulige kilder til profitt - for på denne måten opprettholde "forrentningen av kapitalen". Fortsatt ekspansjon i økonomien er eneste alternativ for monopolkapitalen. Ekspansjon krever mer energi og råstoffer. Særlig skjerpet er kampen om stadig knappere energiressurser blitt. Militarisering av økonomiene skyter ny fart i takt med USAs baseutbygginger i ulike deler av verden og blodige "demokratiske" intervensjoner.

 

 

Representanten til det britiske kommunistpartiet John Foster, ga en analytisk og klar framstilling av hvilken skremmende situasjon verdens folk i dag står ovenfor, i sitt innlegg på Aten-møtet av kommunist og arbeiderpartier i 2005 med tittelen: Statsmonopolkapitalismen - fortsatt i live - farligere enn noen sinne. Lenins ord om kapitalismen i den monopolistiske og imperialistiske fasen som råtnende kapitalisme bekreftes til fulle.

 

Sovjetunionen og det sosialistiske verdenssystems sammenbrudd har vær en sosial katastrofe for millioner av mennesker og en sjokkartet opplevelse for kommunister og progressive verden over. Dessillusjon og ideologisk forvirring spredde seg i den kommunistiske bevegelsen. Etter dette tilbakeslaget for den internasjonale arbeiderbevegelse og de antiimperialistiske krefter har vi opplevd en periode med mer og mer utilslørte brudd på internasjonal rett og menneskerettigheter slik de var blitt etablert etter 2. verdenskrig og seieren mot fascismen.

 

Utviklingen i den moderne kapitalisme fører til mobilisering av motkrefter. Den internasjonale kommunistiske bevegelsen har kommet seg over sjokket og erkjenner at bare den Vitenskaplige sosialismen – som bygger på Marx, Engels og Lenins teorier kan gi svar på de enorme utfordringene menneskeslekten står ovenfor og gi riktig retning til den kampen som er under utvikling. Styrkingen av den kommunistiske bevegelsen - de kommunistiske partiene er helt avgjørende.

 

Bekjemp monopolkapitalens framstøt! Styrk de antiimperialistiske kreftene!

Søk medlemskap i Norges Kommunistiske Parti eller Norges Kommunistiske Ungdomsforbund!

 

 

Norges Kommunistiske Parti

Landsstyret

 

 

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!