DEN RØD-GRØNNE REGJERINGA MÅ FØLGE OPP LØFTENE

Skrevet . Publisert i 2007

Uttalelse fra NKPs landsstyremøte i Alta, 3. – 5. juni 2006

Den rød-grønne regjeringa kom til makta etter en folkelig reaksjon på den markedsliberale politikken. NKP påpekte at det var viktig for fagbevegelsen å sørge for at arbeidsfolks forventninger ble innfridd. Praksis etter det første halve året viser:

 

 

 

 

Norges Kommunistiske Parti

Landsstyret

 

 

 

 

Utskrift