Slå ring om LO

Skrevet . Publisert i 2007

Uttalelse fra NKPs sentralstyret 10.-11. mars 2007

I den pågående klassekampen intensiveres slagene fra tid til annen. I de siste ukene ble LO utsatt for et godt planlagt og nøye gjennomført angrep fra borgerskapet. Dette har beklageligvis endt opp med at LO-leder Gerd-Liv Valla har måttet trekke seg, som følge av at ledelsen i arbeiderbevegelsens største organisasjon i Norge ikke har vært i stand til å slå tilbake dette angrepet.

 

 

Selv om styresmaktene prøvde å gi inntrykk av at denne saken var en personalsak, har NKP hele tiden påpekt at dette er et målretta angrep for å svekke arbeiderbevegelsen generelt, LO spesielt. LO under Vallas ledelse har klart å slå tilbake viktige angrep på tilkjempa rettigheter, når det gjelder arbeidsmiljøloven, sykelønnsordninga, AFP-ordninga og ikke minst Tjenestedirektivet.

 

Borgerskapets angrep retta mot arbeiderbevegelsen, må ikke overraske noen. Det var skuffende å oppleve at LO, som organisasjon ikke er i stand til å takle organiserte angrep. Med denne erfaringen i behold må arbeiderbevegelsen se nærmere på sin organisasjonsform og det de kaller samarbeidspartnere. Det er helt tydelig at høyresosialdemokratene har spilt en aktiv rolle i denne svertekampanjen. Dette kan ikke stå uimotsagt!

 

NKP oppfordrer LO-medlemmene til å slå ring om sin organisasjon og slå tilbake angrepene fra borgerskapet!

 

 

 

Norges Kommunistiske Parti

v/ leder Zafer Gözet

 

 

Utskrift