Pensjonsforliket - Pensjonistene på sosialen

Skrevet . Publisert i 2007

Uttalelse fra NKPs landsmøte i Alta 26. - 28. mai 2007:

Regjeringen, H, Krf. og V har inngått et forlik om pensjonsreform. Her er det vedtatt mange nye prinsipper fra pensjonskommisjonens innstilling.

 

Besteårsregelen med at de 20 beste årene legges til grunn er erstattet med alleårsregelen, hvor en rekner gjennomsnitt av alle år. Dette taper de fleste på.

Meldingen fra regjeringa om AFP vil redusere pensjonen for dem som går av ved fylte 62 år med 1/3 eller ca. 50.000 kr. i året. Økende levealder gir lavere pensjon, og pensjonen får kun halv reallønnsutvikling.

Det var tydelig dokumentert lenge før Pensjonskommisjonens innstilling at et flertall av arbeidsfolk ikke står i arbeidslivet lenger enn til 60 år. Arbeidslivet i det kapitalistiske Norge er blitt mer brutalt og utstøtende, og folk i harde og krevende yrker orker ikke å stå lenge i arbeidslivet.

LO og norsk fagbevegelse kan ikke være bekjent av å støtte en pensjonsreform som krever at sliterne jobber lengre, dør før, og får pensjonen redusert med fra 20 til 50 % i forhold til dagens offentlige folketrygd.

Ut fra disse erkjennelser skulle kravet fra LO, Arbeiderpartiet og SV vært nedsettelse av pensjonsalderen, med bibehold av samme gode offentlige folketrygd og grunnpensjonsregulering med full reallønnsutvikling.

Produktivitetsutviklingen fordobler seg i Norge hvert 10. år, verdien på Oljefondet har økt kraftig pga. kraftig økte oljepriser, og høyere pensjon betyr økt skatteinngang fra pensjonistene. Dette vil fullt ut dekke inn noen år med flere pensjonister, det norske samfunnet har både råd til å opprettholde dagens offentlige folketrygd, og å sette ned pensjonsalderen.

Det er skammelig at verdens rikeste land sparer på den offentlige folketrygden på arbeidsfolks bekostning, privatiserer, gir profitt til de rike, mens slitne pensjonister havner på sosialen. Dette er EU-tilpasning og høyrepolitikk.

NKP krever at arbeidsfolk skal ha rett til gå av med full pensjon fra fylte 60 år, med utbetaling av offentlig folketrygd på 66 % av bruttolønna, beregnet av 20 beste av 30 års opptjening.

Norge har råd. Det er snakk om politisk prioritering av arbeidsfolks helse, velferd og rettigheter, i motsetning til storfinansens superprofitter. Pensjonister og uførepensjonister som ikke har hatt mulighet til å opparbeide fulle rettigheter må sikres en anstendig pensjon.

NKP krever: En pensjonsalder å leve med - og en pensjon til å leve av!

 

Utskrift