2017

For et sosialistisk Norge!

Utviklingen i Norge har gått i feil retning i mange år. Med dagens regjering har denne utviklingen gått raskere. Store skattelettelser har favorisert de rikeste. Forskjellene på folk øker, og fattigdommen brer om seg.

Arbeidsløsheten er høy, og utviklingen gjennom mange år har vist at den stadig legger seg på et høyere nivå. Det er som professor i økonomi Leif Johansen, for øvrig medlem i Norges Kommunistiske Part, sa rett før han døde i 1982; «arbeidsløsheten lettere opp enn ned».

EØS-avtalen pålegger Norge å føre en markedsliberalistisk økonomisk politikk, hvor rene bedriftsøkonomiske betraktninger legges til grunn. Med EØS-avtalen ble en rekke av styringsverktøyene fjernet. Dette undergraver folkestyret.

Dagens regjering har intensivert Arbeiderpartiets linje med nedsalg og delprivatisering av offentlige bedrifter. Resultatet er at det offentlige på sikt vil miste milliarder i inntekter, samt at fellesskapets verdier tilfaller storkapitalen.

Regjeringa har også svekket arbeidsmiljøloven betydelig. Vi ser at sosial dumping stadig brer om seg. Denne utviklinga fortsetter selv om en rekke tiltakspakker er vedtatt gjennom flere år.

Løsninga er å dra samfunnsutviklinga i en helt annen retning hvor målet er et sosialistisk/kommunistisk samfunn. Norges Kommunistiske Parti arbeider for dette!

Sentralkomiteen NKP
Runa Evensen, leder
Stig Ødegaard, 1. sekretær

Utskrift E-post

Den farlige freden

Frasen om «La den som ønsker fred, forberede seg på krig», er fra den romerske militærhistorikeren Vegetius. Den dominerer tenkningen til militarister verden over til tross for at opprustning og «preventive» kriger aldri har ført til fred. USA, NATO, EU og Norge fnyser av dem i verden som betviler amerikanske presidenters tro på våpenkappløpets fortjeneste for fred og samarbeid. I den mest aktive perioden for fredsbevegelsene i verden i 1960-1980 ble bevegelser og fredsaktivister mistenkeliggjorte som «5. koloniste. De tjente Sovjets planer om «verdensherredømme», het det. Seriøse fredsforkjempere og troverdige personligheter, journalister, jurister, politikere, samfunnsvitere, leger m.fl. ble av norske høyrekrefter og militære sett på som Bresjnevs «nyttige idioter». 

Striden om hvilken kurs USA, NATO, EU og Norge skal følge i utenrikspolitiske spørsmål er blitt mer intens. Motstanderne av nedrustning og de som er for et bedre forhold til bl.a. Russland, Kina, må bli aktive. Demonisering og falske fakta mot land som ikke godtar amerikansk «demokrati» og «verdier» har banet veien for kriger under dekket av kamp mot «terrorisme». Nå gjelder det «straff» mot Russlands anneksjon av Krim. Vi jubler ikke over anneksjonen, men har en smule forståelse for at tung militær innsirkling rundt Russland av USA i de siste 20 år har skapt motreaksjoner. For å lede oppmerksomheten bort fra innenrikspolitiske problemer i USA, provoseres det fram kriser utenfor egne grenser. De manipulerer med sosiale, økonomiske, religiøse og kulturelle motsetninger i nøye utpekte, sårbare land. Årsakene til kriger i Midtøsten med USA og NATO hvitvaskes. De støtter «motstandsgrupper» som Al Qaida, IS, Al Nusra for å bringe «fred» og «demokrati» til Midøsten som ikke har bedt dem om det. USAs og EUs pengestøtte, militært personale og våpen til fascist-regjeringen i Kiev som fører krig mot egen befolkning, kalles «fredsmisjon». Man ser med blindt øye på at president og milliardær, Porosjenko i Ukraina, dreper landsmenn i øst, men dirret av moralisme mot Hussein i Irak og Gaddafi i Libya.

Trakassering og stempling av fredsaktivister som Putins «nyttige idioter» er på gang fra Dagbladet og borgerlige partier; anført av Venstre. De hånet fagbevegelsens opprop i fjor mot Norges bidrag til opprustning. Går man utenfor det politiske «mainstream» i Norge skal det koste deg ære og forstand om du er uenig i propagandaen om at fred er forberedelse til krig. Fred er farlig.


Norges Kommunistiske Parti

Harald Reppesgaard 

Utskrift E-post

USA støtter IS-terroristene i Syria

Tirdag den 04.04.ble 80 mennesker drept av gass i Idlib-provinsen. Raskt ute var president Trump, Tusk, leder i EU og utenriksminister Brende og fordømte gassangrepet og skråsikkert sa det iverksatt av Assad.  USAs FN-ambassadør viste fram dramatiske bilder i Sikkerhetsrådet med trussel om militært angrep mot Syria selv uten FN-mandat. Klokelig ville FN avvente en gransking før man ut6pekte den skyldige. Natt til den 07.04. skyter USA 59 missiler, uten forvarsel, mot em militær flyplass i Syria med begrunnelsen: »Assad gasser i hjel sin egen befolkning».  USA bryter folkeretten som mange ganger før. Ukritisk sender USA-vennlige medier verden over denne påstanden uten å bringe inn alternative forklaringer. Ingen medier advarer mot denne propagandaen og krever at bevisene mot Assad legges på bordet. Vi gjenkjenner samme form for fordømmelse av Saddam Hussein for hans «masseødeleggelsesvåpen», som ikke fantes, for å sette i gang krigen i Irak.

Hvorfor nevnes ikke bl.a. at Amnesty I april 2016 utga en rapport om att ”væpnede opposisjonsgrupper” har begått krigsforbrytelser i angrep mot Sheik Maqsoud i nordøstre Aleppo. Amnesty poengterer att kjemiske våpen trolig ble anvendt. Idlib styres av de samme terroristene. Hvorfor fnyser haukene i USA, EU og Norge i forakt når Russlands sier at det som forårsaket det dødelige gassutsleppet i kan være at det syriske flyvåpenet bombet ”opprørernes” lager av forbudt kjemiske våpen. 

Vi spør: Hvilken militær fordel har Assad ved å gasse i hjel 80 sivile i kampen mot islamske terrorister? Hvorfor skulle Assad ønske å torpedere fredssamtalene som var i gang? 

Vi har ikke svaret på hvem som er de skyldige Vi fordømmer et hvert overlagt drap på sivile men vi vet at de som tjener på USAs direkte militære angrep på den syriske hæren og folket er de islamske terroristene i IS. Militært har USA tapt krigen i Syria men de vil inn militært for å styrke seg i forhandlingene om en politisk løsning; nå uten Assad. Verken Trump, EUs Tusk, eller Brende gir svar på hvem skal styre Syria etter krigen er slutt. Hvem skal ha styring med hær, politi og det sivile samfunn? Terroristene i IS? De vestlige krigshisserne vil etterlate Syria som en ruin de har etterlatts seg i Irak, Afghanistan og Libya..


Harald Reppesgaard

Nestleder

Norges Kommunistiske Parti

Utskrift E-post

Fordøm terrorangrepet i Manchester

22 mennesker er bekreftet døde og 59 er hardt skadet, etter at en selvmordsbomber av libysk opprinnelse sprengte en bag i luften på en konsert i Manchester. 

Terroren rammer alltid uskyldige mennesker i arbeiderklassen, og denne gangen flere barn og unge.

Norges kommunistiske Parti fordømmer terrorangrepet i Manchester. Våre tanker går til de etterlatte, og til alle dem som rammes av frykten terroren skaper i verden. 

Slutt å fremprovosere slike terrorangrep. Stopp imperialismens kriger!

Norges Kommunistiske Parti

Runa Evensen, leder                                     
Stig Ødegaard, 1.sekretær 

Utskrift E-post

Stopp NATOs krigsprovokasjoner!

De nordiske lands befolkninger er blitt gisler i NATOs provoserende og aggressive krigsøvelse mot Russland. Øvelsen skal foregå fra den 11. september, der 1000 elitesoldater fra USA og NATO landsettes i Gøteborg, marine-, -fly -og landtropper, som nekter å garantere for at de ikke har atomvåpen med. 20 000 soldater skal delta, blant tropper fra de nordiske land.

Øvelsen skal foregå fra Gøteborg over Stockholm til Gotland. Øvelsen som kalles Aurora 17 – navnet på et historisk skip fra den russiske revolusjonen i 1917, som ligger på museum i St. Petersburg – er i seg selv en provokasjon.

Troppenes landsetting vil bli hilst med en stor demonstrasjon den 16. september i Gøteborg. Arrangør er den svenske fredsbevegelses nettverk. De har arrangert flere aktiviteter under NATOs besettelse av det såkalte nøytrale Sverige, som ikke er medlem av NATO.

Vi tar avstand fra det fiendebilde som er skapt mot vårt naboland Russland. De er ikke en fiende, men presses stadig hardere av NATOs nye baser i Nord- og Øst-Europa, og nå av krigsøvelse fra de nordiske land.

NATO vil ha alle de nordiske land som allierte, og at vi skal delta i militære øvelser, gå til krig mot Russland og dekke utgiftene. Øvelsen Aurora 17 koster alene mer enn en halv milliard kroner.  Samtidig krever NATO at våre land skal øke bidraget til NATO med voldsomt mange penger. Det skjer i en tid, hvor der overalt i våre land skjæres ned på alle de områder, som gagner befolkningen. 

Deltakerne på Nordisk Sommerleir 2017, arrangert av de kommunistiske partier i Danmark, Norge og Sverige, protesterer på det skarpeste mot å fyre opp under en slik provokasjon og utsette våre befolkninger for å bli ofre for en eventuell gjengjeldelse eller forsvar av Russland. Østersjøen skal ikke bli et krigens hav, men være et fredens hav. Ingen atomvåpen i våre land, ingen atomvåpen i Østersjøen.

Vi støtter det svenske fredsinitiativet, og krever med dem at aggresjonen stoppes.

Kom til Gøteborg den 16. september og støtt kampen mot krig.

Ikke flere imperialistiske kriger!

Uttalelse fra Nordisk Sommerleir 2017.                                                                                                                                                                                                        Norges Kommunistiske Parti – Sveriges Kommunistiske Parti – Kommunistisk Parti i Danmark – Danmarks Kommunistiske Parti.

Runa Evensen, leder.

Stig Ødegaard, 1. sekretær.

Norges Kommunistiske Parti

Utskrift E-post

Nei til nazismen!

Nazismen vil alltid finne grupper i befolkningen å hetse mot, samt lage det de mener er skjellsord på bekostning av disse gruppene. De generaliserer hetsen til den gjelder befolkningen generelt, og løgnen blir satt i system. Dette er deres metode og har en hensikt. Vi vet fra historien hva nazismen kan føre med seg når den får makt over samfunnet, vold og massedrap, begrunnet i rasehat og klassehat. Etter 2. verdenskrig tok vi et oppgjør med denne oppfatningen og avviste den. Nazismen er et terrorsystem og vil alltid trekke til seg kriminelle.

Ytringsfriheten står høyt, men må aldri stå over den nasjonale friheten. Derfor er der regler for ytringsfriheten.

Norges Kommunistiske Parti gir sin fulle støtte til de våkne enkeltpersoner og demonstranter som krever at nazistene skal holde seg vekke.

Vi oppfordrer alle til å delta i det tverrpolitiske samarbeidet mot nazismen.

Nei til nazismen!

Runa Evensen, leder.

Stig Ødegaard, 1.sekretær.
Norges Kommunistiske Parti

Utskrift E-post

Internasjonal uttalelse for å fordømme anti-kommunisme i EU

Kommunist- og arbeiderpartier i verden fordømmer det anti-kommunistiske sirkuset som organiseres under Estlands EU-formannskap, innenfor rammen av den såkalte «europeiske dagen til minne om ofrene for totalitære regimer» - som EU har forsøkt å etablere 23. august de siste årene. Målet med denne antikommunistiske dagen er å forfølge sosialismen og dens unike prestasjoner for arbeidere, å forfalske historien ved ahistorisk å likestille kommunisme med det fascistiske monsteret og dets grusomheter. 

Det er uakseptabelt og provoserende. Likestilling av kommunisme med fascisme betyr frifinnelse av fascisme og det kapitalistiske utbyttersystemet. Det gir fascismen nytt liv og ny næring. 

Slik er bakteppet når kommunister forfølges og fordømmes, når kommunistpartier bannlyses i flere europeiske land, samtidig som politiske etterkommere av nazismens kollaboratører får æresbevisninger og pensjoner.

Arbeidere og folk flest kan nå trekke den konklusjon at eskalering av anti-kommunisme er et signal om intensivering av anti-folkelige tiltak som vil undergrave arbeiderklassens rettigheter og inngå i forberedelser på nye imperialistiske kriger.

Sannheten vil likevel skinne gjennom. 100 år etter den store sosialistiske oktoberrevolusjonen, kan det sosialistiske systemets overlegenhet likevel ikke skjules, selv om det har vært utsatt for mye skittkasting. Gjennom sin kamp vil folkemassene finne veien til et samfunn der rik-dommen vil tilhøre de som produserer den, veien til sosialisme-kommunisme.
Norges Kommunistiske Parti har tilsluttet seg dette, samt over 80 andre parti rundt om i verden.

Runa Evensen, leder              Stig Ødegaard, 1. sekretær
Norges Kommunistiske Parti

Utskrift E-post

Nei til mobilisering med atomvåpen. Ny norsk utenrikspolitikk


USA og Nato vil styrke kjernevåpen-arsenalet i Europa. Nytt våpenkappløp med a-våpen er rettet mot Russland, Kina og deres allierte. Det kalles »modernisering« av a-våpen, stasjonert i Europa og rettferdiggjøres med påstander om kun russiske brudd på INF-avtalen. 

INF-avtalen ble signert av Reagan og Gorbatsjov, 1987, og skulle eliminere alle landbaserte missiler med rekkevidde på over 500 km med 2 klausuler: Atom-eksplosjoner skulle overvåkes, antallet strategiske våpen skulle reduseres.  

Spiegel online med henvisning til fellesorganisasjon for granskende journalister i tysk kring-kasting og Süddeutsche Zeitung meldte 2017 om »et hemmelig dokument til behandling i Nato-statene«, dvs også i Norge uten at norske velgere vet noe. Utover mer »avskrekking med a-våpen« drøfter det hemmelige dokumentet varsling, forsterket ubåt-forsvar, hyppigere bruk av strategiske bombeflyene »B-2« og »B-52« i Europa og mer beredskap for flymannskaper i Nato, klar til å bruke atomvåpen. 

Solberg-regjeringens kurs betyr at Norge har endret posisjon fra motstand mot rakettskjold, som bryter INF-avtalen, til å nedsette en ekspert-gruppe som »skal vurdere hva Norge kan bidra med i Natos missilforsvar«. Regjeringen har sagt nei til FN-vedtak om internasjonalt forbud mot atomvåpen. Det minner oss om 1970- og 80-tallet. Da konstruerte vest-europeiske og norske politikere et angivelig sovjetisk forsprang og krevde »vestlig svar« i form av »ny a-våpen-opprustning«, som førte til Natos dobbeltvedtak, 1979 og masse-protester i flere år med fredsmarsjer til Paris og Moskva.

Dobbeltvedtaket så for seg stasjonering av flere raketter, ikke minst krysser-missiler, mens det samtidig krevde at Sovjetunionen måtte gi avkall på sine mellom-distanse-raketter; dvs ballistiske raketter med rekkevidde på 800 til 5500 km. INF-avtalen satte foten ned. 

Nå trengs fornyet begrunnelse for Pentagon-planer om å stasjonere nye strategiske våpen i Europa. »B61-12«, skal avløse en eldre bombetype. Dette skal gi 2 fordeler: Lavere kjernefysisk sprengkraft og mer »kirurgisk treffsikkerhet«. Det betyr at virkninger for sivile, egne tropper og »utilsiktete skader» skal reduseres til »drastisk lavere«. Nye a-bomber skal slippes fra fly, som med »stealth«-teknikk kan usynliggjøre fly, ubåter og kjøretøy. De skal kunne ta seg inn på territorier som angripes, nærme seg og unnslippe etter at målet er ødelagt. Produksjonsstart for ny bombe er planlagt til år 2020.

For Norge er det avgjørende at folkeretten respekteres og styrkes. Vi er selv er nødt til å følge den, om vi ønsker at andre skal gjøre det samme. Et Norge for fred må starte med å trekke seg ut av angreps-Nato!
 

Runa Evensen, leder.       Stig Ødegaard, 1. sekretær. 
Norges Kommunistiske Parti

Utskrift E-post

Blir det nå fred og sikkerhet i verden?

Norges Kommunistiske Parti ønsker den internasjonale grasrot kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN) hjertelig til lykke med fredsprisen 2017. Vi håper oppmerksomheten dette fører med seg, legger press på handlingsplaner om reel nedrustning. Bruk av atomvåpen gir katastrofale humanitære og miljømessige konsekvenser i generasjoner. 

Utdelingen av prisen viser igjen Norges dobbeltmoral. Befolkningen i «fredsnasjonen Norge» sier NEI til atomvåpen, mens lederne ikke gir støtte til dette arbeidet. Statsministeren, utenriksministeren og NATOs generalsekretær beskriver denne dobbeltmoralen veldig godt. Avskaffelse av kjernefysiske våpen ville selvfølgelig gjort verden tryggere, MEN Norge kan ikke være med på noe som svekker NATO-alliansen eller våpenindustrien, mener de. NKP er uenig, og mener at NATO-alliansen, som har flest atomvåpen, må gå foran og starte nedrustningskappløpet.

På tross av at majoriteten av den internasjonale arbeiderklassen, og 122 land i FN, er mot atomvåpen, har ikke de ni atomvåpenmaktene vist vilje til nedrustning. Ved at Norge har signert ikkespredningsavtalen, og IKKE FN-traktaten om atomvåpenforbud, er det tatt stilling at Norge ikke vil avskaffe atomvåpen. I Stortinget forblir flertallet for atomvåpen, med sosialdemokratene og de borgerlige i spissen, også etter årets fredspris er utdelt. Dette er mot folkets vilje.

NKP håper at fredsprisen vil legge press på arbeidet for forbud mot atomvåpen. Nedrustning og atomvåpenforbud er den riktige veien å gå. Derfor må Norge ut av NATO. Vi vil tenke selv, og ikke være med på at Norge skal være NATO-Trumps lojale løpegutt. Norge for FRED!


Norges Kommunistiske Parti
Runa Evensen       Stig Ødegaard
Leder                     1. sekretær

Utskrift E-post

Gratulerer Finland!

Det er med stor glede vi kan gratulere Finland med forbudet av den nynazistiske organisasjonen NMR i dag. Tingretten i Finland sender med dette et tydelig budskap om at hatretorikk, løgn, hets, vold og drap ikke aksepteres. Flott! Nazismen er et terrorsystem og arbeiderklassens fiende mot frihet, fred, solidaritet og rettigheter.

Etter 2. verdenskrig tok nordmenn også et oppgjør med nazismen og avviste den. Etter utålelige situasjoner også i Norge føles dette glemt av myndighetene og flere folkevalgte her hjemme famler rundt i blinde. Derfor oppfordrer Norges Kommunistiske Parti norske myndigheter om å følge finnenes forbud, og oppfordrer samtidig alle til å delta i det tverrpolitiske samarbeidet mot nazismen.


Runa Evensen, leder

Stig Ødegaard, 1. sekretær
Norges Kommunistiske Parti 

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!