Blir det nå fred og sikkerhet i verden?

Norges Kommunistiske Parti ønsker den internasjonale grasrot kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN) hjertelig til lykke med fredsprisen 2017. Vi håper oppmerksomheten dette fører med seg, legger press på handlingsplaner om reel nedrustning. Bruk av atomvåpen gir katastrofale humanitære og miljømessige konsekvenser i generasjoner. 

Utdelingen av prisen viser igjen Norges dobbeltmoral. Befolkningen i «fredsnasjonen Norge» sier NEI til atomvåpen, mens lederne ikke gir støtte til dette arbeidet. Statsministeren, utenriksministeren og NATOs generalsekretær beskriver denne dobbeltmoralen veldig godt. Avskaffelse av kjernefysiske våpen ville selvfølgelig gjort verden tryggere, MEN Norge kan ikke være med på noe som svekker NATO-alliansen eller våpenindustrien, mener de. NKP er uenig, og mener at NATO-alliansen, som har flest atomvåpen, må gå foran og starte nedrustningskappløpet.

På tross av at majoriteten av den internasjonale arbeiderklassen, og 122 land i FN, er mot atomvåpen, har ikke de ni atomvåpenmaktene vist vilje til nedrustning. Ved at Norge har signert ikkespredningsavtalen, og IKKE FN-traktaten om atomvåpenforbud, er det tatt stilling at Norge ikke vil avskaffe atomvåpen. I Stortinget forblir flertallet for atomvåpen, med sosialdemokratene og de borgerlige i spissen, også etter årets fredspris er utdelt. Dette er mot folkets vilje.

NKP håper at fredsprisen vil legge press på arbeidet for forbud mot atomvåpen. Nedrustning og atomvåpenforbud er den riktige veien å gå. Derfor må Norge ut av NATO. Vi vil tenke selv, og ikke være med på at Norge skal være NATO-Trumps lojale løpegutt. Norge for FRED!


Norges Kommunistiske Parti
Runa Evensen       Stig Ødegaard
Leder                     1. sekretær

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!