Nei til mobilisering med atomvåpen. Ny norsk utenrikspolitikk


USA og Nato vil styrke kjernevåpen-arsenalet i Europa. Nytt våpenkappløp med a-våpen er rettet mot Russland, Kina og deres allierte. Det kalles »modernisering« av a-våpen, stasjonert i Europa og rettferdiggjøres med påstander om kun russiske brudd på INF-avtalen. 

INF-avtalen ble signert av Reagan og Gorbatsjov, 1987, og skulle eliminere alle landbaserte missiler med rekkevidde på over 500 km med 2 klausuler: Atom-eksplosjoner skulle overvåkes, antallet strategiske våpen skulle reduseres.  

Spiegel online med henvisning til fellesorganisasjon for granskende journalister i tysk kring-kasting og Süddeutsche Zeitung meldte 2017 om »et hemmelig dokument til behandling i Nato-statene«, dvs også i Norge uten at norske velgere vet noe. Utover mer »avskrekking med a-våpen« drøfter det hemmelige dokumentet varsling, forsterket ubåt-forsvar, hyppigere bruk av strategiske bombeflyene »B-2« og »B-52« i Europa og mer beredskap for flymannskaper i Nato, klar til å bruke atomvåpen. 

Solberg-regjeringens kurs betyr at Norge har endret posisjon fra motstand mot rakettskjold, som bryter INF-avtalen, til å nedsette en ekspert-gruppe som »skal vurdere hva Norge kan bidra med i Natos missilforsvar«. Regjeringen har sagt nei til FN-vedtak om internasjonalt forbud mot atomvåpen. Det minner oss om 1970- og 80-tallet. Da konstruerte vest-europeiske og norske politikere et angivelig sovjetisk forsprang og krevde »vestlig svar« i form av »ny a-våpen-opprustning«, som førte til Natos dobbeltvedtak, 1979 og masse-protester i flere år med fredsmarsjer til Paris og Moskva.

Dobbeltvedtaket så for seg stasjonering av flere raketter, ikke minst krysser-missiler, mens det samtidig krevde at Sovjetunionen måtte gi avkall på sine mellom-distanse-raketter; dvs ballistiske raketter med rekkevidde på 800 til 5500 km. INF-avtalen satte foten ned. 

Nå trengs fornyet begrunnelse for Pentagon-planer om å stasjonere nye strategiske våpen i Europa. »B61-12«, skal avløse en eldre bombetype. Dette skal gi 2 fordeler: Lavere kjernefysisk sprengkraft og mer »kirurgisk treffsikkerhet«. Det betyr at virkninger for sivile, egne tropper og »utilsiktete skader» skal reduseres til »drastisk lavere«. Nye a-bomber skal slippes fra fly, som med »stealth«-teknikk kan usynliggjøre fly, ubåter og kjøretøy. De skal kunne ta seg inn på territorier som angripes, nærme seg og unnslippe etter at målet er ødelagt. Produksjonsstart for ny bombe er planlagt til år 2020.

For Norge er det avgjørende at folkeretten respekteres og styrkes. Vi er selv er nødt til å følge den, om vi ønsker at andre skal gjøre det samme. Et Norge for fred må starte med å trekke seg ut av angreps-Nato!
 

Runa Evensen, leder.       Stig Ødegaard, 1. sekretær. 
Norges Kommunistiske Parti

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!