Internasjonal uttalelse for å fordømme anti-kommunisme i EU

Skrevet . Publisert i 2017

Kommunist- og arbeiderpartier i verden fordømmer det anti-kommunistiske sirkuset som organiseres under Estlands EU-formannskap, innenfor rammen av den såkalte «europeiske dagen til minne om ofrene for totalitære regimer» - som EU har forsøkt å etablere 23. august de siste årene. Målet med denne antikommunistiske dagen er å forfølge sosialismen og dens unike prestasjoner for arbeidere, å forfalske historien ved ahistorisk å likestille kommunisme med det fascistiske monsteret og dets grusomheter. 

Det er uakseptabelt og provoserende. Likestilling av kommunisme med fascisme betyr frifinnelse av fascisme og det kapitalistiske utbyttersystemet. Det gir fascismen nytt liv og ny næring. 

Slik er bakteppet når kommunister forfølges og fordømmes, når kommunistpartier bannlyses i flere europeiske land, samtidig som politiske etterkommere av nazismens kollaboratører får æresbevisninger og pensjoner.

Arbeidere og folk flest kan nå trekke den konklusjon at eskalering av anti-kommunisme er et signal om intensivering av anti-folkelige tiltak som vil undergrave arbeiderklassens rettigheter og inngå i forberedelser på nye imperialistiske kriger.

Sannheten vil likevel skinne gjennom. 100 år etter den store sosialistiske oktoberrevolusjonen, kan det sosialistiske systemets overlegenhet likevel ikke skjules, selv om det har vært utsatt for mye skittkasting. Gjennom sin kamp vil folkemassene finne veien til et samfunn der rik-dommen vil tilhøre de som produserer den, veien til sosialisme-kommunisme.
Norges Kommunistiske Parti har tilsluttet seg dette, samt over 80 andre parti rundt om i verden.

Runa Evensen, leder              Stig Ødegaard, 1. sekretær
Norges Kommunistiske Parti

Utskrift