Nei til nazismen!

Skrevet . Publisert i 2017

Nazismen vil alltid finne grupper i befolkningen å hetse mot, samt lage det de mener er skjellsord på bekostning av disse gruppene. De generaliserer hetsen til den gjelder befolkningen generelt, og løgnen blir satt i system. Dette er deres metode og har en hensikt. Vi vet fra historien hva nazismen kan føre med seg når den får makt over samfunnet, vold og massedrap, begrunnet i rasehat og klassehat. Etter 2. verdenskrig tok vi et oppgjør med denne oppfatningen og avviste den. Nazismen er et terrorsystem og vil alltid trekke til seg kriminelle.

Ytringsfriheten står høyt, men må aldri stå over den nasjonale friheten. Derfor er der regler for ytringsfriheten.

Norges Kommunistiske Parti gir sin fulle støtte til de våkne enkeltpersoner og demonstranter som krever at nazistene skal holde seg vekke.

Vi oppfordrer alle til å delta i det tverrpolitiske samarbeidet mot nazismen.

Nei til nazismen!

Runa Evensen, leder.

Stig Ødegaard, 1.sekretær.
Norges Kommunistiske Parti

Utskrift