Stopp NATOs krigsprovokasjoner!

De nordiske lands befolkninger er blitt gisler i NATOs provoserende og aggressive krigsøvelse mot Russland. Øvelsen skal foregå fra den 11. september, der 1000 elitesoldater fra USA og NATO landsettes i Gøteborg, marine-, -fly -og landtropper, som nekter å garantere for at de ikke har atomvåpen med. 20 000 soldater skal delta, blant tropper fra de nordiske land.

Øvelsen skal foregå fra Gøteborg over Stockholm til Gotland. Øvelsen som kalles Aurora 17 – navnet på et historisk skip fra den russiske revolusjonen i 1917, som ligger på museum i St. Petersburg – er i seg selv en provokasjon.

Troppenes landsetting vil bli hilst med en stor demonstrasjon den 16. september i Gøteborg. Arrangør er den svenske fredsbevegelses nettverk. De har arrangert flere aktiviteter under NATOs besettelse av det såkalte nøytrale Sverige, som ikke er medlem av NATO.

Vi tar avstand fra det fiendebilde som er skapt mot vårt naboland Russland. De er ikke en fiende, men presses stadig hardere av NATOs nye baser i Nord- og Øst-Europa, og nå av krigsøvelse fra de nordiske land.

NATO vil ha alle de nordiske land som allierte, og at vi skal delta i militære øvelser, gå til krig mot Russland og dekke utgiftene. Øvelsen Aurora 17 koster alene mer enn en halv milliard kroner.  Samtidig krever NATO at våre land skal øke bidraget til NATO med voldsomt mange penger. Det skjer i en tid, hvor der overalt i våre land skjæres ned på alle de områder, som gagner befolkningen. 

Deltakerne på Nordisk Sommerleir 2017, arrangert av de kommunistiske partier i Danmark, Norge og Sverige, protesterer på det skarpeste mot å fyre opp under en slik provokasjon og utsette våre befolkninger for å bli ofre for en eventuell gjengjeldelse eller forsvar av Russland. Østersjøen skal ikke bli et krigens hav, men være et fredens hav. Ingen atomvåpen i våre land, ingen atomvåpen i Østersjøen.

Vi støtter det svenske fredsinitiativet, og krever med dem at aggresjonen stoppes.

Kom til Gøteborg den 16. september og støtt kampen mot krig.

Ikke flere imperialistiske kriger!

Uttalelse fra Nordisk Sommerleir 2017.                                                                                                                                                                                                        Norges Kommunistiske Parti – Sveriges Kommunistiske Parti – Kommunistisk Parti i Danmark – Danmarks Kommunistiske Parti.

Runa Evensen, leder.

Stig Ødegaard, 1. sekretær.

Norges Kommunistiske Parti

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!