USA støtter IS-terroristene i Syria

Tirdag den 04.04.ble 80 mennesker drept av gass i Idlib-provinsen. Raskt ute var president Trump, Tusk, leder i EU og utenriksminister Brende og fordømte gassangrepet og skråsikkert sa det iverksatt av Assad.  USAs FN-ambassadør viste fram dramatiske bilder i Sikkerhetsrådet med trussel om militært angrep mot Syria selv uten FN-mandat. Klokelig ville FN avvente en gransking før man ut6pekte den skyldige. Natt til den 07.04. skyter USA 59 missiler, uten forvarsel, mot em militær flyplass i Syria med begrunnelsen: »Assad gasser i hjel sin egen befolkning».  USA bryter folkeretten som mange ganger før. Ukritisk sender USA-vennlige medier verden over denne påstanden uten å bringe inn alternative forklaringer. Ingen medier advarer mot denne propagandaen og krever at bevisene mot Assad legges på bordet. Vi gjenkjenner samme form for fordømmelse av Saddam Hussein for hans «masseødeleggelsesvåpen», som ikke fantes, for å sette i gang krigen i Irak.

Hvorfor nevnes ikke bl.a. at Amnesty I april 2016 utga en rapport om att ”væpnede opposisjonsgrupper” har begått krigsforbrytelser i angrep mot Sheik Maqsoud i nordøstre Aleppo. Amnesty poengterer att kjemiske våpen trolig ble anvendt. Idlib styres av de samme terroristene. Hvorfor fnyser haukene i USA, EU og Norge i forakt når Russlands sier at det som forårsaket det dødelige gassutsleppet i kan være at det syriske flyvåpenet bombet ”opprørernes” lager av forbudt kjemiske våpen. 

Vi spør: Hvilken militær fordel har Assad ved å gasse i hjel 80 sivile i kampen mot islamske terrorister? Hvorfor skulle Assad ønske å torpedere fredssamtalene som var i gang? 

Vi har ikke svaret på hvem som er de skyldige Vi fordømmer et hvert overlagt drap på sivile men vi vet at de som tjener på USAs direkte militære angrep på den syriske hæren og folket er de islamske terroristene i IS. Militært har USA tapt krigen i Syria men de vil inn militært for å styrke seg i forhandlingene om en politisk løsning; nå uten Assad. Verken Trump, EUs Tusk, eller Brende gir svar på hvem skal styre Syria etter krigen er slutt. Hvem skal ha styring med hær, politi og det sivile samfunn? Terroristene i IS? De vestlige krigshisserne vil etterlate Syria som en ruin de har etterlatts seg i Irak, Afghanistan og Libya..


Harald Reppesgaard

Nestleder

Norges Kommunistiske Parti

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!