Den farlige freden

Frasen om «La den som ønsker fred, forberede seg på krig», er fra den romerske militærhistorikeren Vegetius. Den dominerer tenkningen til militarister verden over til tross for at opprustning og «preventive» kriger aldri har ført til fred. USA, NATO, EU og Norge fnyser av dem i verden som betviler amerikanske presidenters tro på våpenkappløpets fortjeneste for fred og samarbeid. I den mest aktive perioden for fredsbevegelsene i verden i 1960-1980 ble bevegelser og fredsaktivister mistenkeliggjorte som «5. koloniste. De tjente Sovjets planer om «verdensherredømme», het det. Seriøse fredsforkjempere og troverdige personligheter, journalister, jurister, politikere, samfunnsvitere, leger m.fl. ble av norske høyrekrefter og militære sett på som Bresjnevs «nyttige idioter». 

Striden om hvilken kurs USA, NATO, EU og Norge skal følge i utenrikspolitiske spørsmål er blitt mer intens. Motstanderne av nedrustning og de som er for et bedre forhold til bl.a. Russland, Kina, må bli aktive. Demonisering og falske fakta mot land som ikke godtar amerikansk «demokrati» og «verdier» har banet veien for kriger under dekket av kamp mot «terrorisme». Nå gjelder det «straff» mot Russlands anneksjon av Krim. Vi jubler ikke over anneksjonen, men har en smule forståelse for at tung militær innsirkling rundt Russland av USA i de siste 20 år har skapt motreaksjoner. For å lede oppmerksomheten bort fra innenrikspolitiske problemer i USA, provoseres det fram kriser utenfor egne grenser. De manipulerer med sosiale, økonomiske, religiøse og kulturelle motsetninger i nøye utpekte, sårbare land. Årsakene til kriger i Midtøsten med USA og NATO hvitvaskes. De støtter «motstandsgrupper» som Al Qaida, IS, Al Nusra for å bringe «fred» og «demokrati» til Midøsten som ikke har bedt dem om det. USAs og EUs pengestøtte, militært personale og våpen til fascist-regjeringen i Kiev som fører krig mot egen befolkning, kalles «fredsmisjon». Man ser med blindt øye på at president og milliardær, Porosjenko i Ukraina, dreper landsmenn i øst, men dirret av moralisme mot Hussein i Irak og Gaddafi i Libya.

Trakassering og stempling av fredsaktivister som Putins «nyttige idioter» er på gang fra Dagbladet og borgerlige partier; anført av Venstre. De hånet fagbevegelsens opprop i fjor mot Norges bidrag til opprustning. Går man utenfor det politiske «mainstream» i Norge skal det koste deg ære og forstand om du er uenig i propagandaen om at fred er forberedelse til krig. Fred er farlig.


Norges Kommunistiske Parti

Harald Reppesgaard 

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!