For et sosialistisk Norge!

Utviklingen i Norge har gått i feil retning i mange år. Med dagens regjering har denne utviklingen gått raskere. Store skattelettelser har favorisert de rikeste. Forskjellene på folk øker, og fattigdommen brer om seg.

Arbeidsløsheten er høy, og utviklingen gjennom mange år har vist at den stadig legger seg på et høyere nivå. Det er som professor i økonomi Leif Johansen, for øvrig medlem i Norges Kommunistiske Part, sa rett før han døde i 1982; «arbeidsløsheten lettere opp enn ned».

EØS-avtalen pålegger Norge å føre en markedsliberalistisk økonomisk politikk, hvor rene bedriftsøkonomiske betraktninger legges til grunn. Med EØS-avtalen ble en rekke av styringsverktøyene fjernet. Dette undergraver folkestyret.

Dagens regjering har intensivert Arbeiderpartiets linje med nedsalg og delprivatisering av offentlige bedrifter. Resultatet er at det offentlige på sikt vil miste milliarder i inntekter, samt at fellesskapets verdier tilfaller storkapitalen.

Regjeringa har også svekket arbeidsmiljøloven betydelig. Vi ser at sosial dumping stadig brer om seg. Denne utviklinga fortsetter selv om en rekke tiltakspakker er vedtatt gjennom flere år.

Løsninga er å dra samfunnsutviklinga i en helt annen retning hvor målet er et sosialistisk/kommunistisk samfunn. Norges Kommunistiske Parti arbeider for dette!

Sentralkomiteen NKP
Runa Evensen, leder
Stig Ødegaard, 1. sekretær

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!