INTERNASJONAL SOLIDARITET MED DEN BOLIVARIANSKE REPUBLIKKEN VENEZUELA

(UTTALELSE NKP SENTRALKOMITEEN, OSLO 3. JUNI 2018.)

USAs president Donald Trump truer Venezuela med militær invasjon, en dramatisk utvikling i presidentadministrasjonens holdning.

Internt Pentagon dokument analysert av Stella Calloni (Resumen

Latinoamericano) avslører en reell plan for hvordan «US Southern Command» skal gjennomføre et kupp mot den demokratisk valgte president Nicolas Maduro.

Dokumentet på 11 sider er signert admiral Kurt Walter Tidd øverstkommanderende.

Dokumentet viser til utviklingen i Argentina, Ecuador og Brasil, og påpeker at det nå er riktig tidspunkt å fjerne det venezuelanske diktaturet, og at dette vil føre til et grunnleggende politisk skifte på hele kontinentet.

Regjeringens folkelige støtte skal undermineres, misnøyen utvikles gjennom destabilisering og mangel på nødvendighetsvarer, for å skape inntrykk av en irreversibel forverring av levekårene med den sittende diktator.

Ustabiliteten i landets økonomi skal økes til kritiske høyder, med kapitalnedbygging og kapitalflukt, tilgang på utenlandsk kapital skal hindres og den nasjonale valutaen undergraves. Det skal arbeides systematisk for å skape og videreutvikle splittelse mellom regjeringens støttegrupper og partier. President Nicolas Maduro skal latterliggjøres og framstilles som symbol på tafatthet og inkompetanse, som en marionett fra Cuba. Regjeringens image skal diskrediteres. President Maduro og regjeringen skal framstilles overfor verden og egen befolkning som ansvarlig for en mangedobling av landets humanitære krise. USAs plan er å benytte lokale og utenlandske media til å gi inntrykk av at folket mener det er nødvendig å få avsluttet den nåværende situasjonen, da den er grunnleggende uholdbar. Alle US Armeens evner skal tas i bruk, løgner armert med nyheter, falske bilder og videoer, alt som er brukt i de imperialistiske krigene i det 21.

århundret.

USA har i tillegg til sine 7 baser fått Colombia til å bli første «global partner» i NATO.

NATO har deltatt i militær intervensjon med massiv bombing i Libya, fjerning og mord på selvstendige Libyas leder Muammar Gadaffi i 2011.

USA har på tross av kupp-forsøk i 2002, og aktivt undergravingsarbeid, ikke klart å hindre arbeiderklassen og folket å vinne fram med sine interesser under de Bolivarianske presidentene Chavez og Maduro. Derfor planlegger USA nå å bruke alle midler, også militærkupp og invasjon, for å sikre seg kontroll over landets oljereserver og geostrategiske posisjon.

NORGES KOMMUNISTISKE PARTI oppfordrer derfor alle progressive og demokratisk innstilte mennesker, organisasjoner, og stater til å støtte den Bolivarianske Republikken Venezuela.

SOLIDARISK KAMP FOR DEN BOLIVARIANSKE REPUBLIKKEN VENEZUELAS NASJONALE SELVSTENDIGHET OG RETT TIL SELVBESTEMMELSE!

Runa Evensen, leder                   Svend Haakon Jacobsen,

internasjonal sekretær

Norges Kommunistiske Parti

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!