Stopp imperialismen!

Tirsdag 8. mai utstedte den amerikanske presidenten Donald Trump et dekret om å trekke USA fra atomavtalen med Iran. Dette har sjokkert det internasjonale samfunnet og gitt frykt og bekymringer om farlige konsekvenser, spesielt for på freden og sikkerheten i Midtøsten. 

Wien-atomavtalen, kjent som den omfattende felles handlingsplanen (Joint Comprehensive plan of Action), er en internasjonal avtale om Irans atomprogram. Denne ble inngått mellom Iran, EU og P5 + 1 (inkludert Kina, Frankrike Russland, Storbritannia, USA og Tyskland) i 2015 i Wien, og ble også godkjent av FNs sikkerhetsråd.
Som et resultat ble sanksjonene EU og USA hadde mot Iran fjernet. Trump var helt fra begynnelsen sterkt imot atomvåpen-avtalen og kalte det den verste avtalen i historien.  Han lovet å trekke landet fra avtalen dersom han vant valget. Straks etter valgseieren prøvde han å undergrave atomavtalen på ulike måter og kom med falske påskudd for å stoppe avtalen, blant annet den påstanden om at en ikke tror at Iran overholder atomavtalen, eller krenker vilkårene av den. 
Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) understreker sterkt at Iran har fulgt alle avtalens bestemmelser nøye, og at det ikke har vært observert noen overtredelser av avtalen.
Til slutt gikk presidenten fra ord til handling og den 8. mai 2018 utstedte han en eksekutiv ordre der han kunngjorde USAs uttrekning fra avtalen og gjeninnføring av sanksjoner mot Iran. Dette avslørte Trumps sanne ansikt.
USAs president har skapt forvirring og usikkerhet på internasjonalt nivå som antagelig vil gi farlige konsekvenser. Israel, Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater hilste USAs avlysing av atomavtalen med Iran med stor glede. Som følge av dette har disse tre landene i det siste startet farlige provokasjoner mot Iran. De brukt all sin innflytelse til å påvirke Trumps beslutning og oppfordret ham til å avslutte avtalen. På den annen side forsøkte de andre landene som signerte avtalen å opprettholde avtalen og hindre USAs president fra å gå ut av den.  Men til tross for dette forlot han avtalen.
USAs tilbaketrekning fra avtalen er grønt lys for Israel til å øke presset på Syria og å iverksette militære handlinger mot de iranske styrkene stasjonert i landet. Kort etter Trumps tale og kunngjøring om tilbaketrekningen fra avtalen rapporterte den syriske stats TV om skyting av to missiler fra Israel på en syrisk militærbase sør for Damaskus. Nyhetsmediene rapporterte også at det var alvorlige eksplosjoner i Al-Kiswah-området. Den israelske avisen Haaretz skrev at de israelske bombeflyene gikk inn i Syrias luftrom målrettet mot de iranske styrkenes militære base.  I dette angrepet ble 18 iranske soldater drept. Det er rart at den israelske regjeringen, i motsetning til tidligere passiv praksis, denne gangen har kommentert de siste krigsangrepene i Syria. Dette synes å ha som mål å provosere de syriske og iranske styrkene til å svare militært. Slik vil de skaffe seg unnskyldning for å bringe Iran inn i en uønsket krig. De vil at Iran skal lide den samme skjebnen som Afghanistan, Irak og Libya. Å forårsake krig mot Iran i en så kritisk situasjon vil føre til ødeleggelse av landets økonomi.                                                                              Trump’s politikk og etterfølgende internasjonale spenninger vil legge forholdene til rette for Israel og Saudi-Arabia til å iverksette sine planer mot Iran og palestinerne. Takket være USAs presidents beslutning fortsetter Israel en brutal undertrykkelse og massakre på uskyldige palestinerne foran verdens øyne. Etter USAs tilbaketrekning fra atomavtalen har den israelske hæren angrepet alle Irans militærbaser og anlegg i Syria.  Trump hadde ingen rimelig grunn til å trekke seg fra atomavtalen, da det bevises at Iran fullstendig overholder avtalen, og dette bekreftes av Atomic Energy Agence.
Trump baner vei for ekspansjonistiske planer for Israel og Saudi-Arabia i Midtøsten. Dette gjelder også interne mål som å sikre interessene til våpenprodusentene, og profitt for oljemagnatene. I løpet av Trumps korte presidentskap har våpenmonopolene tjent flere tusen milliarder dollar på salg av våpen til arabiske gulfstater.
USAs finansdepartement har ved å pålegge tunge og økonomiske sanksjoner på Iran, tatt landets svært oljeavhengige økonomi som gissel. Konsekvensen av dette har vært lidelser for sårbare befolkningsgrupper, samt mangel på alt. En del av problemene er arbeidsledighet, høye priser, økt narkotikamisbruk - spesielt blant unge mennesker, prostitusjon, fattigdom, barnearbeid, og mange andre økonomiske og sosiale vansker. Sytti prosent av befolkningen er nå under fattigdomsgrensen. Det fleste ofre for sanksjoner er uskyldige barn. Atomavtalen gav en lette på dette, materielle savn ble også redusert til en viss grad, og de grunnleggende varer som befolkningen trenger var mer rikelig enn før, inkludert mat og medisin.  Nå vil dessverre ensidige sanksjoner fra USA igjen redusere landets økonomi og gjøre livet til det iranske folket mer sårbart.
USAs president og hans røverbande hevder å gjøre dette for å hjelpe det iranske folk til å legge forholdene til rette for deres frihet og styrte det islamske regimet. De hevder at økonomiske sanksjoner blir innført mot Irans fundamentalistiske regime, ikke mot det iranske folket.
NKP mener at Irans skjebne og dets suverenitet må bestemmes av folket selv. Trump-regjeringen, Netanyahu-regjeringen og bin Salman’s styre, har ikke rett til å blande seg i Irans interne saker. Den presserende plikten for alle verdens frihetselskende land er felles innsats for å hindre en ny katastrofal krig i Midtøsten og Iran.
NKP tror at forsøket på å opprettholde trygghet og forhindre spenninger og konflikter i Midtøsten er en presserende oppgave. Alle nødvendige skritt må tas for å avsløre de farlige planene til Trump, USA, Israel og Saudi-alliansen mot det iranske folket.
Med effektive tiltak må man ta seriøse skritt for å opprettholde fred, og gi omfattende støtte til det undertrykte folket i Iran og deres nasjonale interesser, for å hindre en katastrofe som amerikansk imperialisme, og dens partnere i regionen, søker å skape. NKP mener at solidaritet og samarbeid på internasjonalt nivå er avgjørende for å hindre gjennomføringen av Trumps planer.

NKP fordømmer:
Provokasjoner mot Iran for å bringe landet ut i uønsket krig.
Planen om økonomiske sanksjoner mot det iranske folket for å utøve politisk innflytelse.
Israels militære angrep mot Syria og iranske styrker, stasjonert der for å hjelpe det syriske folket i krigen mot fundamentalistiske religiøse terroristgrupper.
Drapet på hundrevis av uskyldige palestinere i 70-årsjubileet for grunnleggelsen av staten Israel.

Runa Evensen, leder
Stig Ødegaard, 1. sekretær
Norges Kommunistiske Parti

 

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!