KAMPEN FOR VELFERD OG MOT FATTIGDOM ER KAMP MOT EU

EUs økonomiske politikk har sendt millioner av arbeidere i EU-landene ut i sosial og økonomisk nød. Særlig har fattigdommen blant vanlige mennesker økt og arbeidsledigheten blitt rekordstor. I Hellas og Spania er arbeidsledigheten blant de unge mellom 20 og 40 %. Nedbyggingen av velferd og sosiale goder, rammer alle som er et resultat av en kynisk økonomisk politikk hvor klasseforskjellen øker. Denne politikken er ikke tilfeldig. Det er det frie kapitalistiske markedets politikk som fratar innbyggerne en demokratisk kontroll og all mulighet til en rettferdig fordeling av verdiene som skapes.

I Frankrike samles hele folket i omfattende aksjoner og protester mot denne utviklingen. Over flere år har man latt de rike få skattelette på bekostning av arbeiderklassen. Flere hundre tusener over hele landet har tatt til gatene for å få gjennom rettferdige krav som å redusere offentlige avgifter, øke pensjonene, heve minstelønna og gjeninnføre formueskatten. Det er satt inn store politistyrker, bruk av tåregass og vannkanoner. Politivold har ikke stoppet denne mektige bølgen av revolusjonær motkraft for et bedre liv. Arbeidere, bønder, studenter og pensjonister utgjør denne kraften som er så sterk at president Macron har truet med unntakstilstand som under krig. Norge Kommunistiske parti støtter fullt ut den franske arbeiderklassen kamp. Deres kamp er vår kamp mot EU-veldet.

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!