2018

Rosene er røde?

Nylig stemte utilgivelig regjeringspartier, med nødvendig støtte fra Arbeiderpartiet (AP) og Miljøpartiet De Grønne (MDG), gjennom Norges tilslutning til det markedsliberalistiske prosjektet EUs energiunion, ACER.

8,8 prosent av den norske befolkningen støttet forslaget. 96 av våre 169 folkevalgte var tilstede i Stortinget under avstemmingen.
Med dette vedtaket gir Norge fra seg selvbestemmelsesrett til EU på nok et område. EØS-avtalen tjener ikke arbeiderklassen, og må sies opp, slik at borgerlige, sosialdemokrater og liberale ikke lenger kan rasere og selge Norge bit for bit. Norges Kommunistiske Parti (NKP) maner til tradisjonell klassekamp.
Stortinget har ikke interesse i å bruke vetoretten. Et reelt folkedemokrati eksisterer ikke. Direktiver og forordninger blir innført over en lav sko, i uoverensstemmelse med folkeflertallets vilje og mot demokratiske prinsipper; til fordel for storkapitalen.
Spesielt tragisk for arbeiderklassen og industrisamfunn kan nevnes: Fri flyt av arbeidskraft, som har ført til forringelse av norsk arbeidsliv, og arbeiderrettigheter. Olje- og gassdirektivene gjør at politikken ikke lenger styres til fordel for den norske befolkningen, og at prisene på gass presses nedover, som igjen fører til milliardtap for Norge.
Veterinæravtalen gir økt mulighet for smitte ved import av levende dyr, kjøtt, fisk og meieriprodukter. Matsminke og barnematdirektivet gjør at helseskadelige tilsetningsstoffer er tillatt. Kjemikaliereformen gjør at forbudte kreftfremkallende og hormonforstyrrende kjemikalier er tillatt. Tjeneste direktivet fjernet nasjonal kontroll og regulering på handel med tjenester over landegrensene.
Vikarbyrådirektivet fjernet hindringer for bruk av utenlandske vikarer og innleid arbeidskraft. Finanstilsynssaken gjør at EU via ESA kan fatter bindende avtaler for banker og finansinstitusjoner i Norge. Og nå ACER, som fører til høyere strømpriser, utflagging av industri og økt arbeidsledighet. Håpet er at Island setter foten ned for ACER.
Når stor motstand mot ACER taper internt i AP, er det bare å melde seg ut av det arbeiderfiendtlige partiet. Et tydeligere signal fra en partiledelse skal en lete lenge etter. Industrisamfunnene, fagbevegelsen med LO, flertallet av APs egne medlemmer, ordførere, hele fylkeslag og AUF føler seg overkjørt. Syv folkevalgte i MDG har allerede meldt seg ut derfra.
Allerede i 1923, da AP og NKP ble delt i to, beholdt NKP arbeiderpartinavnet der NKP var i flertall, spesielt på industristedene.  Sosialdemokratiet valgte da andre samarbeidspartnere internasjonalt; storkapitalen.
NKP er venstresiden, og arbeidere og bønder står side ved side i vår logo. NKP styres etter demokratisk sentralisme; det vil si at folkeflertallet bestemmer, og alle må føye seg etter flertallets vilje. Arbeidere foren eder. Velkommen nye medlemmer!

Runa Evensen, leder.
Stig Ødegaard, 1. sekretær.

Utskrift E-post

Stopp krigshissingen!

Norges Kommunistiske Parti (NKP) fordømmer at norske myndigheter, ved utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H), utviser en Russisk diplomat fra den Russiske ambassaden i Oslo. Handlingen setter hele nasjonen og menneskeheten i fare.

Utvisningen kommer som en reaksjon på, og «i solidaritet» med, NATO-alliansepartner Storbritannias påstand om at Russland står bak nervegift-angrepet på den tidligere russiske dobbeltspionen og datteren hans, ifølge Eriksen Søreide. Ingen beviser foreligger om hvem som står bak tragedien. Anklagene mot Russland er absurd, mener NKP.
Den tidligere spionen ble dømt, har sonet og ble benådet i 2010. Dette er en gammel og oppgjort sak. Og om man tenker logisk; hvilken nytte skulle Russland ha av å forgifte en spion de har utlevert for så lenge siden? NKP mener det må ligge mer bak påstandene, og de internasjonale reaksjonene, mot Russland.
Det vi vet med sikkert er at Russland er tilsluttet konvensjonen om forbud mot kjemiske våpen, som er en internasjonal avtale om forbud mot utvikling, produksjon, lagring og bruk av kjemiske våpen og ødeleggelse av disse.
Denne måneden fant Russland 40 tonn med kjemiske våpen i Øst-Gotha, etterlatt av lokale militære grupper. Hvem har forsynt terroristene med dette? Det kan være de samme kreftene som får FNs generalsekretær til å oppfordre Sikkerhetsrådet om tiltak mot å fremme saker om slike alvorlige forbrytelser, etterat Russland gav dem denne informasjonen. Leverandøren skal dysses ned.
Forholdet mellom Norge og Russland er allerede tynnslitt. Som årsaker kan disse eksempel nevnes; NATOs plassering av basen på Værnes nær Russlands grense, utstasjonering av amerikanske soldater på norsk jord, spionen Frode Berg og Norge som vertsnasjon og arrangør for NATOs største øvelse på 20 år; Trident Juncture. Og nå utvisning av en Russisk diplomat.
Hvem vil tjene på utvisningen(e)? Høyrekreftene og sosialdemokratene er USA/NATOs, EUs og krigsprofitørenes lakeier. Norges utenriksminister spiller høyt ved dette utvisningstrekket. Hun kjøper Norge inn hos Storbritannia, og håper på en god handelsavtale med Theresa May og utenriksminister/Brexit-general Boris Johnson når de tar det endelige skrittet ut av EU. Fra USA håper hun at Norge slipper å betale toll på stål og aluminium. Og når krigen kommer; allianse-NATO og EU-hæren mot Russland, tjener nasjonale og internasjonale krigsprofitører grovt på det.
Arbeiderklassen, miljøet og fremtiden taper på alle punkt. NKP sier stopp krigshissingen. For nedrustning. Norge ut av NATO. Norge for Fred!

Runa Evensen, leder.
Stig Ødegaard, 1. sekretær.

Utskrift E-post

RETTSAKEN MOT DET POLSKE KOMMUNISTPARTIET MÅ STANSES!

Den antikommunistiske rettsaken mot Det polske kommunistpartiet ble gjenopptatt 1. mars, etter å ha pågått i to år. Anklagen mot partiet går på «kommunistisk ideologisk propaganda» i avisa Brzask og på partiets hjemmesider. Dette kan innebære fengselsstraffer på opptil to år for partimedlemmer.
Den polske stat, som har satt i gang rettsaken, forsøker å forby det polske kommunistpartiet. Det ble også innført en ny lov som innebærer å fjerne monumenter og gatenavn som assosieres med arbeider- og kommunistbevegelsens historie. Disse antikommunistiske tiltakene er en del av en prosess hvor man skriver om historien.
Det europeiske kommunistiske initiativ fordømmer slike uakseptable forfølgelser mot Det polske kommunistpartiet og dets medlemmer. Denne undertrykkelsen er en del av antikommunistiske tiltak og forbud gjennomført av borgerlige regjeringer som støttes av diverse EU-land, og blir aktivt fremmet i EUs antikommunistiske ideologi. Disse handlingene er en del av den historiefiendtlige propaganda om totalitarisme og de kunstige forsøkene på å sidestille kommunisme med fascismen.
Disse restriksjonene og forbudene på bekostning av kommunistpartiene og kommunistiske symboler, begrensning av kommunistenes aktivitet og undertrykkelse av arbeiderbevegelsen, er enda en egenskap ved intensiveringen av angrep mot arbeiderklassen og andre folkelige lag.
Vi krever at all forfølgelse mot Det polske kommunistpartiet og dets medlemmer stanses, og at alle antikommunistiske lover i Polen og andre land oppheves.
Sekretariatet i Det europeiske kommunistiske initiativ
Forkortet av redaksjonen i Friheten

Utskrift E-post

SOLIDARITET MED DEN BOLIVARIANSKE REPUBLIKKEN VENEZUELA!

Den Bolivarianske sosiale og politiske prosessen i Venezuela under president Hugo Chavez og Nicolas Maduro har pågått i over 18 år. På tross av sterk motstand og kuppforsøk fra ytre høyre fløy i samarbeid med USA, har den Bolivarianske prosessen skaffet folket rettigheter, også arbeid og økonomi i barrioene rundt de store byene, og for folket på landsbygda. 

USAs interesser i Venezuela har å gjøre med at landet har verdens største oljeforekomster, store mineralforekomster og vannreservoarer, og landets geopolitisk strategiske posisjon. USA og det militærindustrielle komplekset har et desperat behov for på nytt å bringe Venezuela og Latin-Amerika inn under sin interesse-sfære, som anses avgjørende for at USA skal kunne beholde sitt unipolare verdens-hegemoni. Derfor angriper USA enhver regjering som ikke fullt ut aksepterer deres interesser og politikk.

President Maduro og regjeringen berammet og gjennomførte med hjemmel i Grunnloven valg på grunnlovgivende forsamling 30. juli, hvor over 8 millioner venezuelanere viste sin tillit, benyttet sin suverene rettighet til å registrere seg og deltok i valget. Oligarkene og den høyreekstreme opposisjonen boikottet valget og betalte fascistiske trenede grupper som har myrdet, kastet molotov-cocktail, og tent på bolighus og offentlige bygninger. Private TV stasjoner presenterer dette som fredelige demonstrasjoner, hvor demonstrantene blir offer for brutal oppførsel fra politi og militære. «Mainstream media» i USA videresender dette, som ukritisk blir presentert som sannhet over store deler av kloden, dessverre også her i Norge.

Hensikten er legitimering av USA intervensjon, oppfordring til borgerkrig, med mulig påfølgende militær invasjon.

NKP krever respekt for folkeretten, prinsippene for suverenitet, ikke innblanding i andre staters indre anliggender og deres rett til selvbestemmelse.

Vi oppfordrer folk til å ta avstand fra president Obamas helt urimelige dekret som utpekte Venezuela som en trussel mot USAs nasjonale sikkerhet, og president Donald Trumps trussel om sanksjoner og militær invasjon. 

NKP finner FNs menneskerettssjef Zeid Ra´ad al-Hussein anklage om Venezuelas 

«massive brudd på menneskerettighetene» og at landet derfor må etterforskes, som et knefall for USAs intervensjonistiske politikk overfor Venezuela og alle land som kjemper for sin suverenitet og selvstendighet i Latin-Amerika. 

NKP oppfordrer alle demokratisk, sosialt og fredsinnstilte mennesker og organisasjoner å vise aktiv solidaritet og støtte til den Bolivarianske Republikken Venezuela og det venezuelanske folkets rett til selvbestemmelse i eget land!

FOLKEMAKT - PROLETARISK INTERNASJONALISME - FRED - SOSIALISME.


Oslo, 30. august 2017

Norges Kommunistiske Parti

Runa Evensen, leder                      Svend Haakon Jacobsen, Internasjonal sekretær

Utskrift E-post

TYRKIAS KOMMUNISTISKE PARTIS GENERALSEKRETÆR DØMT TIL FENGSEL

I Istanbul den 18. januar ble generalsekretær i TKP Kemal Okuyan dømt til

11 mnd. og 20 dg. fengsel, fordi han iflg. den offentlige anklageren skal ha kalt Tyrkias president Erdogan for en "galning" i en artikkel.

Undertrykkingen av annerledes tenkende har foregått over lengre tid og gjennomføres systematisk. I tillegg til TKPs medlemmer går den mer alment ut over en bredere del av befolkningen, og har slått til mot opposisjonelle innlegg i sosiale medier. Bare i løpet av de siste dagene har myndighetene anholdt et hundretall kritikere mot Tyrkias militære intervensjon i Syria.

Okuyan har understreket at TKPs kritikk retter seg mot det kapitalistiske systemet, som går hånd i hånd med den økende undertrykkelsen. Samtidig ser partiet den tyrkiske statens tiltak som et svakhetstegn hos den herskende borgerklassen, som med bakgrunn i de fordypete sosiale motsetningene allerede har innført et flertall demonstrasjons og streikeforbud.

Eierklassen håper på denne måten å hindre arbeiderklassen å organisere seg mot den folkefiendtlige politikkens system.

NKP uttrykker proletarisk internasjonal solidaritet med TKP og det tyrkiske folk som i stadig større grad utsettes for undertrykkende tiltak, som har styrken til å se en løsning sammen med våre tyrkiske kamerater, i den revolusjonære kampen mot det som er årsaken til det, for sosialismen!

NKP

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!