Uttalelser

ERKLÆRING fra den nordlige organisasjonene i kommunistpartier FINLAND, NORGE, DANMARK OG RUSSLAND

De nordlige organisasjonene i de kommunistiske partiene i Finland, Sverige, Norge og Russland har møttes årlig i de respektive landene. I år ble møtet avholdt i Ivalo, Finland den 13. og 14 juni. Denne gangen deltok også Danmark.…

Les mer: ERKLÆRING fra den nordlige organisasjonene i kommunistpartier FINLAND, NORGE, DANMARK OG RUSSLAND

Utskrift E-post

SYRITZA BEDRAR DET GRESKE FOLKET

 

 NORGES KOMMUNISTISKE PARTI MENER:

SYRIZA BEDRAR DET GRESKE FOLKET

 

 

     

Venstrealliansen, Syriza, vant parlamentsvalget i januar ved i hovedsak å nekte å betale gjelden til Troikaen og dens finansinstitusjoner på Den europeiske sentralbankens(ECB), Det Internasjonale Pengefondets (IMF) og EU-kommisjonens folkefiendtlige betingelser.…

Les mer: SYRITZA BEDRAR DET GRESKE FOLKET

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!