Uttalelser

Det europeiske venstrepartiets farlige rolle

Det europeiske venstrepartiets farlige rolle
Den økonomiske krisa slår kapitalismen og dens institusjoner hardt. Det europeiske folket bevitner nå klart hvordan EU betyr elendighet, arbeidsløshet, ødeleggelse av de offentlige tjenestene og undertrykkelse, og Kommunist- og Arbeiderpartiene i Europa må manne seg opp til fordømmelse av denne mellomstatlige allianse og alle organisasjoner som forsvarer og fremmer den, for å fordype den ideologiske kampen mot opportunismen, som det Europeiske Venstrepartiet (ELP) er det fremste eksemplet på.…

Les mer: Det europeiske venstrepartiets farlige rolle

Utskrift E-post

HØRINGSUTTALELSE OM ENDRINGER I PARTIREVISJONSUTVALGET

De områder som er nevnt i høringsforslaget vedrørende ansvar, kontroll og innsyn synes å være ukontroversielle. Vi har ingen kommentarer til utvalgets sammensetning, krav om innsyn og kontroll og myndighetsområder. Viktig er det at diskresjon er i varetatt gjennom forvaltnings- og revisorloven. Gaver styres gjennom tjenestemannsloven.…

Les mer: HØRINGSUTTALELSE OM ENDRINGER I PARTIREVISJONSUTVALGET

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!