Kamp mot imperialisme Fascisme og krig - USA, EU og NATO

Kapitalismens generelle krise.orn.jpg
Under imperialismen - kapitalismens høyeste stadium, er det makta; de store monopolene og storfinansen som rår, med støtte fra borgerlige og Arbeiderparti regjeringer, Troikaen EU, IMF og ESB.
Kapitalismens generelle krise går ut over arbeiderne, småbønder, fiskere, små næringsdrivende, fattige fremmed-arbeidere og flyktninger.
Faglige rettigheter og nasjonale tariffsystemer knuses, lønna dikteres ovenfra, fagbevegelsen svekkes. Arbeidsfolk opplever lønns- og pensjons-nedslag og massive oppsigelser. Syriza og det Europeiske venstrepartiet er det nye sosialdemokratiet som samarbeider med monopolene, EU og NATO.

Sosialismen eneste løsning på kapitalismens krise.
Det greske kommunistpartiet KKE, den revolusjonære fagopposisjonen PAME og den greske anti-monopolistiske enhetsfronten, arbeider og kjemper for den eneste løsningen for arbeiderklassen og folket i Hellas; ensidig sletting av all gjeld, Hellas utmelding av EU og NATO, sosialisering av produksjonsmidlene, sentral planlegging og arbeider og folkemakt.

Fascisme og krig.
USA, EU og NATO ruster til Krig. USA har finansiert fascistene i Ukraina og orkestrerte kuppet på Maidan. Folkeavstemningen på Krim var i tråd med folkeretten, og ingen russisk anneksjon ifølge internasjonale folkerettsjurister og professor Peter Ørebech v/UiT. Befolkningen i Donetsk godtok ikke kuppet og vil styre selv. Ukrainske fascister og leiesoldater angrep dem. 50 mennesker ble brent inne i et fagforenings-kontor. NATO har plassert store militære styrker og rakett-batterier mot Russland, og driver militærøvelser i Polen. 16. september blir Sverige øvingsplass for den største NATO-øvelsen siden den kalde krigen, Aurora 17, med 20000 soldater fra USA, Finland, Frankrike, Estland, Danmark og Norge.

Krigen i Syria og flyktningestrømmen til Europa.
Konflikten i Syria er ikke sivil. Alle anti-regjeringsstyrker er USA støttede terrorister, som ikke vil eksistere uten deres penge- og våpenstøtte. Flyktninge-strømmen til Europa skyldes USA, EU og NATO imperialismens kriger.

USAs baseoppbygging mot Kina og sabelrasling mot DPRK.
John Pilger avslørte USAs massive base- og styrke-oppbygging mot Kina i de Asiatiske havområdene, med støtte fra Australia og Japan. USA ser seg ikke tjent med at DPRK og Sør-Korea følger opp sin fellesdeklarasjon om fred fra oktober 2007. DPRKs atomprøve truer ingen. De vil forsvare eget land, og gjengjelde angrep.


USAs aggressive fascistiske politikk mot Venezuela.
USA har bekjempet den Bolivarianske prosessen i Venezuela siden Chavez kom til makten, i samarbeid med Oligarkene på den ekstreme høyresiden og fascisten Leopoldo Lopez og hans betalte trente fascistiske bande som myrder, kaster molotov-cocktail, setter boliger og offentlige bygninger i brann, for å destabilisere og skape kaos. De framstilles i høyreorienterte private TV stasjoner som fredelige demonstranter, trakassert av politi og militære. «Mainstream media» sender dette til hele verden, til støtte for USA intervensjon og plan om borgerkrig i Venezuela. Det private næringslivets vareblokade skaper inflasjon og kaos for folket.

Norge en krigsprofitør og USA og NATO base.imperialism.jpg
Norge tjener stort på våpenproduksjon, har godtatt base med 320 US soldater på Ørlandet, godtar US atomubåter og skip i Tromsø, og innstallering av US rakett-batterier på norsk jord rettet mot Russland.

Norske media manipulerer folkeopinionen.
Anti-russisk «forsvars-trening» sendes som reklame på TV. Begrunnelse: Russisk opprustning. Hva med USA baser over hele kloden, og USAs og NATOs mangedoblede opprustning?

NORGE UT AV NATO – NORGE FOR FRED!

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!