STOPP NATO! La ungdommen bygge landet - ikke bombe andres

stopp nato v3.jpgNATO – en fare for verdensfreden
NATO ble organisert som en forsvarsallianse i 1949. Det ble en allianse rettet mot Sovjet som hadde slåss med bl.a. England, Frankrike og USA i kampen mot Nazi-Tyskland. Politisk og militært ble den kort etter en propagandamaskin mot sosialisme og land som ikke ville underkaste seg USAs rolle som verdenspoliti. Denne «forsvarsalliansen» bygget på en massiv løgn om «sovjetisk trussel». Selv etter at Sovjet er historie og den «sovjetiske trusselen» er borte opprettholdes NATO.

Under dekke av krig mot internasjonal terrorisme, har NATO rustet kraftig opp, utviklet nye bestialske våpensystemer og utpekt mange selvstendige stater som fiender. NATO er en krigsallianse mot land som ikke bøyer seg for USAs diktater. Med NATOS velsignelse har USA etter 2. verdenskrig ført vel 50 kriger i verden, støttet kupp fra reaksjonære krefter mot lovlig valgte regjeringer og undergravet andre lands økonomiske og politiske styresett.nato2.jpg

Krigene i Afghanistan, Irak, Libya har ført til total ødeleggelse av landene og millioner av mennesker er drep eller på flukt. USA bekjemper den lovlige regjeringen Assad i Syria og støtter terrorgrupper som IS og al Qaida med våpen og penger. De går god for et fascistisk regime i Ukraina. Det er forakt for fred og internasjonalt samarbeid at tidligere statsminister og sosialdemokrat, nå generalsekretær i NATO, Jens Stoltenberg, krever opprustninger rettet mot Russland og støtter USAs terrorvirksomhet i verden.
NKP vil ha:
● Norge ut av NATO
● Et nordisk forsvarssamarbeid
● Et nasjonalt forsvar som ivaretar norske interesser som grensevakt, kystvakt, fiskerioppsyn og heimevern
● Ingen deltakelse i kriger utenfor våre grenser
● Delta i fredsbevarende styrker med hjemmel i FN-pakten
● Nedrustning og avspenning
● Gjenopprette gode forbindelser med Russlandnatotegning.jpg

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!