Svend Haakon Jacobsen

Skrevet . Publisert i Uncategorised

■ Svend Haakon er født i Oslo 2. februar 1945, og vokste opp på Hvalstad i Asker.

Tidlig som 14 åring ut i deltidsarbeid og sommerferiejobber.
Gikk på Oslo Handelsgymnas og arbeidet hver ettermiddag. Gikk ut 1964, og arbeidet et år, og gikk 1965/66 på reserveoffisersutdanning på Oscarsborg Festning.
Ble siviløkonom ved Handelshøyskolen i København 1970. Valgt som Studenterrådsformann ved Handelshøyskolen 1970 til 1972. Organiserte første streiken blant studentene for å oppnå medinnflytelse, med over 80 % oppslutning. Profittmaksimerings-perspektivet i utdannelsen førte til han i 1971 begynte å studere marxisme på Nordisk Sommeruniversitet, i tilknytning til det sterke kommunistiske miljøet som foreleste om marxistisk pedagogikk og psykologi. Avsluttet sin Masterutdannelse i sosiologi, organisasjon og økonomisk metode ved Institutt for Organisasjon og Arbeidspsykologi ved Handelshøyskolen i 1973. Reiste hjem til Norge for å delta i kampen mot EEC. Meldte seg 1. april 1972 inn i DNA og AIK mot EEC, og arbeidet aktivt i Folkebevegelsen mot EEC, områdekontakt på Hvalstad i Asker. DNA i Asker fattet etter lengre intern kamp flertallsvedtak mot EEC. Etter Nei-sidas seier ble Nei-sidas kandidater til Stortingsvalglistene i DNA skviset ut. De gikk ut og dannet partiet Demokratiske Sosialister AIK, som sammen med SF, NKP og «Uavhengige sosialister» etablerte Sosialistisk Valgforbund (SV). Deltok under SV-forhandlingene foran valget som vara for leder Berit Ås. Da SV kom inn med 16 representanter på Stortinget ble han ansatt som pressesekretær for DS-AIK i SV, med pressekontor i Alliansegården på Stortinget, og valgt som sekretær for SVs Industri og oljepolitiske utvalg.


Jobbet som vit.ass. på Arbeidspsykologisk Institutt, som var en del av Arbeidsforskningsinstituttene, samtidig med skrivingen av Masteroppgaven om «Demokratiforsøkene i arbeidslivet i Norge etter krigen».
Arbeidet samtidig som lærer i Samfunnsfag ved Asker Gymnas. Iflg. studieplan på Samfunnslinja, skulle elevene lære om marxisme. Underviste i Harald Holms «Politisk økonomi», og havnet i Libertas-rapporten det året under sak 4, Asker Gymnas. I SV begynte det å bli alvorlige rivninger spesielt mellom SF og NKP.
SF ville bruke kjøttvekta og raskest mulig omgjøre SV til parti, mens kommunistene ville se tida an, og hva som førte fram i kampen for arbeiderklassen og folket. Arbeidet aktivt i både i Chileaksjonen og Vietnambevegelsen.
Fikk jobb som studieveileder ved Institutt for Samfunnsvitenskap ved Universitetet i Tromsø oktober 1974. Kjørte fra Oslo til Tromsø, og parkerte utenfor NKPs partikontor i Søndre Tollbugate 4, gikk rett inn på møtet den kvelden og meldte meg inn i NKP. Valgt til leder for Tromsø lag av NKP 1975. Var sammen med Nils Alfon Libakken med på å gjenopprette NKPs standsaktivitet for salg av Friheten i gågata i Tromsø hver lørdag, med servering av mat, foredrag og kultur på partihuset etterpå. Partimiljøet vokste. Tromsø lag av NKP tok initiativ til å utforme forslag til vedtak om å opprettholde NKP. Troms var det første distrikt av NKP som med stort flertall vedtok å opprettholde NKP. Deltok som delegat på Finnmark distrikt av NKPs årsmøte i Skoganvarre, som fulgte opp med vedtak med 80 % oppslutning om opprettholdelse av NKP. Deretter fulgte distriktspartiene i Trøndelag, på Vestlandet mv. NKPs landsmøte i 1975 vedtok med 80 % flertall å opprettholde NKP.


Tromsø Samorg. gjennomførte 1. mai 1976 i samarbeid med NKP og SV et stort 1. mai tog, med 700 deltakere, med NKPs Nils Utsi som hovedtaler, som ga både AP og AKP det glatte lag. AP holdt møte for seg selv med 40 deltakere, og AKP tuslet denne gangen for seg selv i tog med ca. 100 deltakere.
Arbeidet i Personalavdelingen som personalopplæringsansvarlig for de ansatte v/UIO fra oktober 1976. Valgt som sekretær for Gruppen av opplæringsansvarlige i Staten
under FAD, og deltok som lærer på landsplan for opplæring av instruktører i den nye Arbeidsmiljøloven for Universiteter, Høgskoler og Kystdirektoratet.
Initierte og organiserte Forum for Marxistisk Pedagogikk og Psykologi i samarbeid med Hans Petter Hansen, samarbeidet med LO og flere forbund om Polyteknisk utdanning, samarbeid mellom skole og arbeidsliv. Organiserte felles studietur i dette arbeidet til DDR. Forumet etablerte et nært samarbeid med Professor Lompscher, ansvarlig for utdanningspolitikken i DDR. Han holdt flere forelesninger i Forumets regi ved Universitetet i Oslo. Tok pedagogisk seminar som ettårig kveldsstudium på Hosle i Bærum. Svært mange av kveldsstudentene ble interessert i Marxistisk Pedagogikk og Psykologi, og både lærer og flere av elevene ble aktivt engasjert i forumets arbeid.
Arbeidet som redaksjonssekretær for Forumet, som har utgitt en serie av 6 hefter.


Valgt som leder i Asker og Bærum NKP fra 1977. Valgt til Sekretær i Oslo og Akershus NKP i 1980. Deltok aktivt i organiseringen av NEI TIL ATOMVÅPEN som enhetlig felles fredsorganisasjon. Deltok aktivt i nyrekrutteringen og samarbeidet om fredsmarsjen til Minsk. Deltok i NKP studiedelegasjon til Moskva med over 80 delegater. Vi studerte på partihøgskolen, forhandlet om fredsmarsjen til Minsk, og møtte ledelsen for Sovjetunionens pedagogikk og utdanning. Dette la grunnlaget for flere foredrag ved Universitetet i Oslo, av sentrale folk i ledelsen av Sovjetunionens utdanningspolitikk. Forum for Marxistisk Pedagogikk og Psykologis virksomhet vant sterk gjenklang særlig ved UIO men også ved andre læresteder i landet, og medlemstallet økte raskt. Men da Sovjetunionen kom den kommunistiske regjeringen i Afghanistan til unnsetning desember 1979, noe NKP selvfølgelig fullt ut støttet, så fant sentrale faglige medspillere i Forumet på å gå ut i de borgerlige media, og angrep på NKP for dette. Seinere fikk vi høre at de samme personene hadde gjort liknende stunts før fra diverse forum ved lærestedene. Utspillet var totalt ødeleggende for Forumets og partiets videre arbeid ved Universitet og læresteder.


Virksomheten virket også sterkt splittende på NKP i Oslo og Akershus.
Knut Jarle Berg og Svend Haakon tok kl. 2 sertifikat og kjøpte buss fra Skøyens Bilsentraler sommeren 79., og etablerte Arbeiderbuss, som gjennomførte flere minnerike turer til de store Land og Folk festivalene i Felledparken i København, og flere turer i samarbeid med Sovjet-Sambandet av orkester og danse-trupper fra Sovjetunionen.
Begynte å arbeide i Psykiatrien ved Blakstad Sykehus høsten 1982, tok Hjelpepleierskolen hos Sanitetsforeningen i Oslo 1984. Arbeidet i Akuttavdeling ved Blakstad Sykehus og ved avd. for særlig farlige pasienter ved Dikemark Sykehus, hvor flere var overført fra Reitegjerdet Sykehus i Trondheim.
Tok videreutdanning i Psykiatri i 1990. Arbeidet som nattevakt ved Blakstad Sykehus, og dagvakt ved Dikemark. Utsatt for motorsykkelulykke mai 1992 med tap av samboer, og nakkebrudd. Et års sykemelding tilbake i fullt arbeid ved begge sykehus.


Valgt til leder for Norsk Kommuneforbund 1984, seinere Fagforbundet ved Bakstad Sykehus, og hovedtillitsvalgt for alle ansatte innen Psykiatrien i Akershus fylkeskommune, satt i Fagforbundet i Akershus representantskap, og i Internasjonalt og Samfunns politisk utvalg. Deltok aktivt i kampen mot EF/EU i Fagforbundet og LO, hvor LOs ekstraordinære kongress 1994 stemte NEI til EU. Deltok i kampen mot EØS avtalen i Fagforbundet, hvor Fagforbundet i Akershus i en kampvotering med klart flertall stemte NEI.
Deltok i flyttingen av NKPs kontor fra Grønlandsleiret 39 til Helgesensgt. 21 på Grünerløkka. Deltok i kamp mot forsøk på tyveri av NKPs penger fra MOR ved innmelding i et nytt felles studieforbund. Valgt til NKPs landsstyre på benkeforslag på landsmøtet 1995. Deltok på landsmøtene i 1998 og 2001i Bergen, og da partiets ledelse ble flyttet til Østlandet ble han valgt til nestleder. BFS ble ekskludert på Sentralkomitemøte 2002, som ikke ble omstøtt på telefonmøtet seinere samme år.
På landsmøtet 2004 på Sørmarka ble landsstyret gjort om til Sentralkomite, og sentralstyret til Sekretariatet. Deltok på landsmøtet 2007 i Alta, som var første partilandsmøte som noen gang er avholdt i Finnmark. Sentralkomiteen besluttet 1. april 2006, at gamle NKU ikke lenger var NKPs ungdomsorganisasjon, og det nye NKU (som seinere ble Ungkommunistene i Norge) ble startet i Trondheim 12. mai 2006. Styremedlem og seinere leder for Cubaforeningen i Norge i flere år, deltok i flere brigader, Nordiske, Europeiske og Verdens solidaritetsmøte sommeren 2000 i Karl Marx teater i Havanna med 4200 delegater fra 120 land, rundreise på Cuba til Santiago, til Moncada, til revolusjonsleiren i Sierra Maistra. Tok initiativ til samarbeid med Norsk Folkehjelp om etablering av samarbeidsprosjekter med Cuba. Utviklet nært samarbeid mellom Cubaforeningen, LO i Oslo og Fagforbundet i Akershus. Foreslo og deltok i etableringen av et faglig samarbeidsprosjekt mellom CTC i Granma provins og Fagforbundet i Akershus i 2008.
Deltok i felles delegasjon fra NKP og DKP til Cubas KP februar 2007 i Havanna.
Flyttet til Enebakk, jobbet som Fagleder for Boligene for Psykisk utviklingshemmede, seinere som spesialkonsulent for tildeling av helsetjenester, valgt til leder og hovedtillitsvalgt i Fagforbundet, og hovedverneombud i Enebakk kommune.


Valgt til NKPs leder under landsmøtet i Ytre Enebakk 2010. Organiserte 14 dagers partidelegasjonsreise med 10 delegater til Cubas KP oktober 2011, hvor 5 deltok fra Ungkommunistene. Jørgen Hovde gikk av som leder på Ungkommunistenes 2. landsmøte, og mottok valget på NKPs landsmøte til ny leder etter forslag fra leder.
Svend Haakon valgt til generalsekretær. Han går dagen etter sin 70 årsdag av som generalsekretær for NKP, og blir NKPs Internasjonale sekretær, etter sitt over 40 års aktive virke både i NKP og LO.

Vi takker for innsatsen og gratulerer med 70 års dagen!

Knut Arne Wold 1. sekretær

Utskrift